7. červenec 2015 3069 kri

Roční hodnocení elektronických studijních plánů doktorského studia - návody

 Student:

založí návrh svého ročního hodnocení individuálního studijního plánu ve studentském informačním systému (SIS) - popíše postup na přípravě disertační práce, zpáruje splněné předměty v plánu s výsledkem zapsaných předmětů, vloží souhrn svého ročního studia : www.is.cuni.cz/studium

- předá návrh školiteli

Školitel

- kontroluje roční hodnocení studenta ISP studenta, vloží komentář hodnocení a navrhne hodnocení (A, B, C), předá OR

NEBO

- vrátí RH (roční hodnocení) zpět studentovi k doplnění

 Předseda OR

- kontroluje roční hodnocení ISP studenta, vloží komentár, vloží hodnocení (A, B, C) a schvaluje RH ISP

NEBO

- vrátí RH ISP zpět studentovi k doplnění

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém