7. červenec 2015 2871 kri

Roční hodnocení elektronických studijních plánů doktorského studia - návody

 Student:

založí návrh svého ročního hodnocení individuálního studijního plánu ve studentském informačním systému (SIS) - popíše postup na přípravě disertační práce, zpáruje splněné předměty v plánu s výsledkem zapsaných předmětů, vloží souhrn svého ročního studia : www.is.cuni.cz/studium

- předá návrh školiteli

Školitel

- kontroluje roční hodnocení studenta ISP studenta, vloží komentář hodnocení a navrhne hodnocení (A, B, C), předá OR

NEBO

- vrátí RH (roční hodnocení) zpět studentovi k doplnění

 Předseda OR

- kontroluje roční hodnocení ISP studenta, vloží komentár, vloží hodnocení (A, B, C) a schvaluje RH ISP

NEBO

- vrátí RH ISP zpět studentovi k doplnění

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ Lektor/Lektorka Ústavu Biofyziky LFP

UKLFP/ 400472 /2022-9 OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 19. 9. 2022 se uskutečnilo [...]

3. říjen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ Anatomie

V Plzni dne/ In Pilsen on:  20.09.2022 Reg. Nr. UKLFP/476118/2022 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. září 2022

Výběrová řízení
VŘ Klinika zobrazovacích metod

V Plzni dne 20.09.2022 UKLFP/476131/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

20. září 2022

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém