15. září 2015 5322 kri

Opatření děkana 7/2014

stanovující bližší podrobnosti celoživotního vzdělávání na Lékařské fakultě v Plzni a to v programu Teoretické základy všeobecného lékařství a v programu Teoretické základy zubního lékařství

Uchazeči o studium celoživotního vzdělávání si mohou podávat přihlášky elektronicky od 1.10.2017 do 28.2.2018 zde.

Uzávěrka přihlášek je 28.2.2018.

https://lfp.cuni.cz/clanek/2196-predpisy-celozivotni-vzdelavani-na-lf-uk-v-plzni.html

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém