8. prosinec 2015 3121 kri

I druhá vlna podpory pre-seed aktivit na Univerzitě Karlově úspěšně ukončena

Projekt s názvem „Podpora pre-seed aktivit UK mimo Prahu II“ a registračním číslem CZ.1.05/3.1. 00/14.0299 se zaměřením na podporu praktické aplikace výsledků výzkumu byl úspěšně ukončen na čtyřech mimopražských pracovištích UK. Projekt byl realizován na Lékařské fakultě UK v Plzni, na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové, na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové, která zároveň vykonávala funkci koordinující fakulty celého projektu, a zapojeno bylo též kladenské Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem 1. lékařské fakulty UK.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém