10. prosinec 2015 3462 kri

Informace a pokyny k přidělení čísla ISBN pro publikace vydané LFP

ISBN = International Standard Book Number

Toto číslo má za úkol jednoznačně odlišit jednu monografii (neseriálovou publikaci) od druhé, dokonce jednotlivá vydání (brožované=paperback x vázané=hardcover) mezi sebou. Chcete-li, aby Vaše publikace, kterou se chystáte vydat (typicky VŠ učebniceabstrakta z konference), měla vyšší známku kvality, pak je žádoucí, abyste zažádali o jeho přidělení - pokyny níže, popř. u jiného vydavatele než LFP jej dostanete pravděpodobně již přidělenéCelosvětové středisko ISBN má centrum v Londýně.

SVI přiděluje ISBN v případě, že jako vydavatel figuruje Lékařská fakulta v Plzni

SVI LF UK v Plzni obdrželo od Národní agentury ISBN v ČR přidělený blok čísel ISBN, které bude poskytovat publikacím vydávaným LF UK v Plzni

Před přidělením čísla ISBN je nutno vyplnit ohlašovací lístek a poslat ho ke kontrole Národní agentuře ISBN. Vyplnění ohlašovacího lístku zajistí pracovnice SVI paní Ivana Šafránková

Pro vyplnění ohlašovacího lístku je paní Šafránkové nutno sdělit všechny základní bibliografické údaje o knize:

 • autora
 • název, podnázev
 • vydavatele (i s jeho adresou), tedy LFP
 • pořadí a rok vydání
 • druh vazby
 • příp. formát elektronické publikace a URL
 • popř. i předpokládanou cenu
 • také, zda se bude požadovat převod čísla ISBN do čárového kódu EAN

Již přidělené číslo ISBN se pak v publikaci MUSÍ uvést! 

O přidělení čísla ISBN je nejlépe požádat až těsně před zadáním rukopisu do tisku, kdy se již nepředpokládají žádné závažné změny v metadatech.


Detailnější informace ohledně ISBN:

 • Číslo ISBN se uvádí na rubu titulního listu dole, 2-3 cm od spodního okraje stránky, popř. na rubu obálky na témže místě, pokud tato titulní list zastupuje.
 • U publikací, které nemají titulní list a číslo ISBN nelze uvést ani na rubu obálky, uvádí se v tiráži.
 • Uvádí se jako poslední a samostatný údaj na stránce, resp. v tiráži.
 • Číslo ISBN lze rovněž opakovat na zadní straně obálky, desky nebo přebalu.
 • Na publikacích zhotovených jiným způsobem než tiskem (CD-ROM, DVD-ROM) musí být číslo ISBN uvedeno v každém případě tak, aby bylo dobře patrné, např. na etiketě nebo na obálce či v bookletu.
 • Toto se týká i elektronických publikací.

Sestaveno s využitím pokynů Národní knihovny, zpracovala Ivana Šafránková, SVI

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém