26. leden 2016 3467 kri

Lékařská fakulta UK v Plzni ukončila projekt na dovybavení Biomedicínského centra

TISKOVÁ ZPRÁVA

Plzeň, 25. ledna 2016 – K 31. 12. 2015 ukončila Lékařská fakulta UK v Plzni projekt Biomedicínské centrum – přístrojové vybavení 2015. Tento projekt byl podpořen z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

V minulých třech letech vybudovala Lékařská fakulta UK v Plzni díky dotaci z  OP VaVpI výzkumné centrum, zaměřené na biomedicínský výzkum, zejména na náhradu a regeneraci životně důležitých orgánů.

Pro obdobná regionální výzkumná centra byla vypsána v roce 2015 další výzva k předkládání projektů v OP VaVpI, která směřovala ke zvýšení kvality těchto center a zvýšení jejich potenciálu z hlediska produkce aplikovatelných výsledků. LF UK v Plzni podala projektovou žádost do této výzvy a podařilo se jí získat prostředky na rozšíření přístrojového a laboratorního vybavení pro většinu výzkumných skupin Biomedicínského centra.

Projekt s názvem „Biomedicínské centrum – přístrojové vybavení 2015“ dal fakultě možnost pořídit přístrojové vybavení v hodnotě 19 miliónů korun, přičemž 85 % z dotace financuje EU prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), zbylých 15 % financuje státní rozpočet ČR.

Pořízené přístroje posilují zejména následující výzkumné aktivity: experimentální neurofyziologie, mitochondriální fyziologie, experimentální kardiologie, analýza buněk a částic, mikrobiologie, biochemická analýza, experimentální chirurgie, kvantitativní histologie a laserová mikrodisekce, analýza genetických dat.

 

 

Kontakt:
Ing. Barbora Černíková
Administrace, reporting a vnější vztahy
Lékařská fakulta UK v Plzni
Husova 3, 306 05 Plzeň
tel.          +420 377 593 446

      +420 775 856 969
e-mail:
barbora.cernikova@lfp.cuni.cz

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém