21. červen 2016 2787 rat

Fulbrigtovo stipendium - Stipendium pro vědce a přednášející

Stipendium podporuje dlouhodobé pobyty českých vědců a vysokoškolských pedagogů v USA, aby tam vedli výzkum a případně přednášeli v jakémkoliv oboru s výjimkou klinické medicíny. Stipendium mohou obdržet také pedagogové – bohemisté pro výuku českého jazyka, případně literatury, lingvistiky apod., pokud získají pozvání z odpovídajícího univerzitního pracoviště z USA nebo pokud americká strana požádá Fulbrightovu komisi o nalezení vhodného lektora.

Obsah grantu

Délka pobytu závisí na předkládaném projektu a pohybuje se od tří do deseti měsíců v příslušném akademickém roce.

 1. Stipendium na životní náklady v závislosti průměrných nákladech v dané lokalitě podle cenové mapy každoročně zpracovávané Institute of International Education v New Yorku.
 2. Příspěvek na zpáteční letenku
 3. Základní zdravotní pojištění
 4. Příspěvek na výzkum a další profesní rozvoj

Grant zahrnuje i menší příspěvky pro rodinné příslušníky. Zdravotní pojištění a dopravu svých rodinných příslušníků hradí stipendisté sami.

Základní předpoklady

 • České občanství
 • Velmi dobrá znalost angličtiny

Požadavky

 1. Dosažený titul Ph.D. či jeho ekvivalent
 2. Úspěšná vědecká nebo vysokoškolská pedagogická činnost
 3. Pozvání z americké strany. Zvací dopis musí obsahovat data, během nichž máte v USA působit. Základní náležitosti pozvání najdete zde
 4. Podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Naskenovaný dokument vložte do on-line přihlášky pod sekci „additional documents“. Pokud se rozhodnete souhlas neudělit, nemůžeme bohužel projekt zařadit do výběrového řízení. Formulář ke stažení

Přednost mají uchazeči, kteří v USA dlouhodobě pracovně nepůsobili nebo nežili.

Přihláška

Přihláška pro toto stipendium má elektronickou formu a je třeba ji podat online. Nejdříve si vytvořte svůj osobní účet, který umožní ukládat průběžný stav vyplňování přihlášky a vracet se k ní. Přihlášku lze elektronicky odeslat do Fulbrightovy komise až po úplném vyplnění. Při vyplňování přihlášky nepoužívejte diakritiku. Věnujte prosím důkladnou pozornost instrukcím! V sekci Country Information vyberte z nabídky Award information Fulbright Visiting Scholar. Případné nejasnosti prosím konzultujte s příslušným pracovníkem Fulbrightovy komise.

S případnými problémy s přihlášením do systému se obracejte přímo na gro.eii@enilnopsf, obsahové nejasnosti prosím konzultuje přímo s námi.

Povinné součásti přihlášky

 1. Vlastní výzkumný projekt Strukturu Project statement najdete v Instrukcích
 2. Životopis a seznam publikací. Pokud máte ResearcherID, prosím uveďte ho do svého CV.
 3. Pozvání americké instituce
 4. Přehled použité literatury k projektu
 5. Tři doporučující dopisy, a to on-line přímo jako součást elektronické přihlášky (viz FAQ 5). Doporučení musí být doručena nejpozději v den uzávěrky.
 6. Kopie platného pasu (dvoustrana s fotografií žadatele)
 7. Letter of support from home institution požadujeme v případě, že ani  jeden z doporučujících dopisů není od zástupce z pracoviště žadatele.
 8. Finanční prostředky se neprokazují pokud přímo nesouvisí s předmětem projektu a jeho realizací
 9. English Language Proficiency  není třeba dokládat.

Uzávěrka

Termín odevzdání přihlášek je 1. listopadu pro pobyty v následujícím akademickém roce.

Výběrové řízení

Výběrové řízení probíhá ve třech kolech. V prvním kole jsou vyřazeny projekty, které mají základní formální nedostatky. Ostatní projekty jsou anonymně předloženy k posouzení nejméně dvěma nezávislým odborníkům, z toho alespoň jednomu v zahraničí. Projekty s jednoznačně negativním hodnocením jsou vyřazeny. Třetí kolo probíhá formou ústního řízení před výběrovou komisí, jejíž složení každoročně stanoví správní rada Fulbrightovy komise.

Výslednou nominaci schvaluje v ČR správní rada Fulbrightovy komise a Board for Foreign Scholarships v USA.

Pro získání grantu je rozhodující kvalita předloženého projektu, publikační a další odborné aktivity žadatele. Pokud máte ResearcherID, jeho uvedením v CV usnadníte práci oponentům projektu i výběrové komisi -děkujeme za jeho sdílení. Přihlíží se rovněž k obsahu doporučujících dopisů. Obvykle se na toto stipendium hlásí čtyřikrát až pětkrát více uchazečů než můžeme vybrat.

Pobyty jsou v době pandemie podmíněné:
„Prospective Fulbright participants should be aware that public health conditions, availability of consular services and travel, as well as U.S. institutional operating status and policies may affect their ability to travel to the U.S. and participate in academic programs.“

Ústní kolo výběrového řízení pro rok 2022/2023 proběhne 15. února 2022. Pozvaní uchazeči budou vyrozuměni týden předem.

Kontaktujte koordinátorku programu Kateřinu Kloubovou: zc.thgirbluf@avobuolk

Timeline od interview k odjezdu

V grafu je vyznačena timeline pro nejobvyklejší načasování odjezdů (tj. začátek akademického roku). U stipendistů, kteří odjíždějí v jiném termínu, je celý proces shodný až do podpisu grantového dokumentu, další kroky následují dle data odjezdu.

 

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém