4. leden 2017 3361 cer

Nová opatření - mobilita ERASMUS a meziuniverzitní dohody

Vzhledem k narůstajícímu počtu mimořádných událostí a krizových situací (dále jen MU a KS) týkajících se pobytů studentů UK v zahraničí , ale i zahraničních studentů na UK vyhlašuje rektor UK opatření pro minimalizaci jejich dopadů na studenty.

Toto opatření se týká výhradně studentské mobility v rámci meziuniverzitních dohod a v rámci Programu Erasmus+.

Role UK je podpůrná a pomoc jakéhokoliv typu závisí na zájmu studenta. UK identifikuje tyto typy MU a KS, které vnímá jako opodstatněné k případnému spuštění mechanismů krizové intervence ve prospěch postiženého studenta/ů:

(A) oběť závažné trestné činnosti (napadení/znásilnění, pohřešování, únos, vydírání, atd.) a

(B) přírodní/antropogenní krize (živelní pohromy velkého rozsahu, hromadné nákazy, havárie velkého rozsahu, politická/sociální krize, válečný konflikt, terorismus aj.).

Informace pro vyjíždějící studenty

Před výjezdem je povinností studenta zajistit si:

1.  cestovní pojištění.

2.  zaregistrovat se do systému Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD.

3.  poskytnout univerzitě platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí.

Po výjezdu může student v případě zájmu o pomoc kontaktovat UK prostřednictvím emailové adresy


pomoc@cuni.cz.

V případě jakékoliv urgentní krize je nutné bezpodmínečně kontaktovat zastupitelský úřad ČR v dané zemi. Kontakty včetně nouzových linek jednotlivých velvyslanectví ČR.

DOPORUČUJEME studentům uložit si dané číslo před výjezdem do mobilního telefonu!

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém