10. červenec 2017 42183 pemi

Přípravné kurzy pro uchazeče o studium

Možnosti přípravy na přijímací zkoušky pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství

Lékařská fakulta v Plzni UK pořádá pro zájemce o studium v magisterských studijních programech Všeobecné a Zubní lékařství přípravný kurz. Kromě účasti v něm se mohou uchazeči připravovat i formou elektronických modelových otázek nebo zakoupením tištěných modelových otázek.

Přípravný kurz bývá realizován distanční formou v období únor-květen. Každému z předmětů, ze kterých se skládají v obou programech přijímací zkoušky (chemie, biologie, fyzika), jsou věnovány tři výukové bloky formou přednášek.

Jednotlivé bloky se konají vždy v sobotu. Jedná se zhruba o čtyři hodiny dopoledne a tři odpoledne s hodinovou přestávkou. Přesný časový rozpis výuky zveřejníme na podzim před konáním kursu.

Z těchto přednášek následně bude účastníkům kurzu dostupný záznam, který si mohou kdykoliv přehrát. Před vlastní přednáškou také obdrží účastník elektronicky podklady k přednášeným tématům.

Kromě celého přípravného kurzu se třemi předměty se lze přihlásit jen na jednotlivé předměty (např. pouze na fyziku).

Uchazeči se přihlašují do kurzu elektronicky na www.lfp.cuni.cz v sekci pro uchazeče. Elektronická přihláška bude k dispozici od 1. 11. daného roku. Cena celého kurzu je 8 000 Kč, platba se provádí výhradně elektronicky (platební údaje získá uchazeč po přihlášení do kurzu). Při přihlášení na jednotlivé předměty je cena kurzu za jeden předmět 3 000 Kč. Po uhrazení poplatku obdrží zájemce přístupové údaje ke zvolenému kurzu v elektronickém vzdělávacím systému MOODLE.

Kromě tištěných modelových otázek pro uchazeče o studium, které lze objednat v e-shopu fakulty, je možné si objednat i elektronické modelové otázky s klíčovými slovy. Výhodou této verze je možnost vyzkoušení si vlastního testu tak, jak bude uchazeči podán u přijímací zkoušky. Samozřejmostí je automatické vyhodnocení testu. Testy je možné zkoušet opakovaně. Testové otázky se generují náhodně z baterie modelových otázek, které jsou podobné otázkám, které bývají u přijímacích zkoušek. Cena elektronických modelových otázek je 1 000 Kč. Přihlášky jsou k dispozici také na webu fakulty v sekci pro uchazeče.

Přístup k elektronickým modelovým otázkám i záznamům z přípravného kurzu je časově omezen do data konání přijímacího řízení v daném roce.

opvvv

Podpořeno projektem Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce.
Reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Anatomie

V Plzni dne/ In Pilsen on:  20.09.2022 Reg. Nr. UKLFP/476118/2022 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. září 2022

Výběrová řízení
VŘ Klinika zobrazovacích metod

V Plzni dne 20.09.2022 UKLFP/476131/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

20. září 2022

Výběrová řízení
Ukončené VŘ Urologie

V Plzni, dne 20.9.2022 UKLFP/406735/2022     OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   [...]

20. září 2022

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém