3. říjen 2017 3228 dvomi

Stříbrná pamětní medaile Senátu PČR pro prof. Třešku

Od roku 2007 se významným osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných činitelů, kteří vynikají ve svých oborech nebo svými zvláštními činy či schopnostmi, udělují Stříbrné pamětní medaile Senátu Parlamentu České republiky. Uděluje je předseda Senátu při příležitosti zářijového Dne české státnosti, příležitostně pak v případě návštěvy významných zahraničních osobností mimo toto datum. Letos medaile předal předseda Senátu Milan Štěch v předvečer 28. září. Na ceremonii ve Valdštejnském paláci se sešlo 16 vyznamenaných. Za zásluhy o českou chirurgii byla medaile Senátu PČR udělena prof. MUDr. Vladislavu Třeškovi, DrSc., přednostovi Chirurgické kliniky LFP a FN Plzeň a zároveň proděkanovi fakulty pro vědu a výzkum. Blahopřejeme panu profesorovi k ocenění a i my vyjadřujeme uznání jeho nadání, píli a neúnavné práci, díky níž, jak bylo při předání také zmíněno, se pod jeho vedením stala fakultní chirurgická klinika špičkovým odborným pracovištěm. 

Fotogalerie z předávání medailí: http://www.senat.cz/cinnost/galerie.php?aid=20436

Záznam ceremoniálu – Česká televize: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/217411034000076-stribrne-medaile-senatu-pcr/

prof. treska

zdroj – Senát PČR

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém