16. listopad 2017 2062 hor

DSP experimentálních oborů na LF v Plzni

Reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002455 

Další rozvoj experimentálních přístupů při řešení aktuálních medicínských problémů na LF UK v Plzni - akreditace nových oborů doktorského studia

Hlavním cílem projektu je získání akreditace pro obory Lékařská biologie a genetika, Lékařská mikrobiologie a Experimentální chirurgie a příprava výukových materiálů. Všechny tři programy navazují na výzkumná témata, která jsou dlouhodobě řešena na Lékařské fakultě UK v Plzni, avšak nejsou součástí akreditovaných programů doktorského studijního programu.

V rámci projektu bude zajištěno vzdělávání odborníků v oblasti antibiotické rezistence a mikrobiologického řešení nemocí spojených se zdravotní péčí, v moderních komplexních postupech experimentální chirurgie a nádorové biologie, kteří budou orientováni v moderních molekulárně genetických diagnostických postupech. Cílem je vychovávat odborníky, kteří budou uplatnitelní a konkurence schopní právě ve zmíněných oblastech ve výzkumu a v klinické praxi.

Doba trvání projektu:  7/2017 – 9/2021

Na tomto projektu se podílí LF UK v Plzni jako hlavní řešitel.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Jedná se o komplementární projekt k projektu – Investiční podpora experimentálních oborů u nově akreditovaných doktorských studijních programů na LF UK v Plzni

 

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém