16. listopad 2017 930 hor

Investiční podpora experimentálních oborů u nově akreditovaných doktorských studijních programů na L

Reg. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002454

Projekt řeší infrastrukturní zajištění komplementárního ESF projektu, jako zázemí pro akreditaci tří nových doktorských studijních programů (Lékařská biologie a genetika, Lékařská mikrobiologie a Experimentální chirurgie). Pořízení vybavení umožní další rozvoj DSP na LF v Plzni s cílem zajistit výchovu špičkových odborníků schopných obstát na mezinárodním vědeckém poli.

Cíle projektu:

  • vychovat specialisty, kteří budou schopni zodpovědně a erudovaně volit jednotlivé metodiky a ty pak i sami provádět.
  • umožnit komplexní vzdělávání postgraduálních studentů tak, aby byli připraveni zvládat a dále rozvíjet potřeby moderní experimentální práce.
  • individuální přístup a respektování potřeby vzdělávání v rámci oborů Lékařská biologie a genetika, Lékařská mikrobiologie a Experimentální chirurgie a dalších DSP s mezioborovým přesahem.
  • vychovávat specialisty schopné se orientovat v experimentální práci s přesahem do dalších navazujících oborů.

 

Doba trvání projektu: 7/2017 – 6/2020

Na tomto projektu se podílí LF UK v Plzni jako hlavní řešitel.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Jedná se o komplementární projekt k projektu – Další rozvoj experimentálních přístupů při řešení aktuálních medicínských problémů na LF UK v Plzni - akreditace nových oborů doktorského studia

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka Stomatologické kliniky

V Plzni dne 25.07.2020 UKLFP/ 32422/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

31. červenec 2020 2

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Akademický senát
Informace akademického senátu

// Informace naleznete zde

3. duben 2015

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém