16. listopad 2017 1722 hor

BBMRI-CZ: Síť biobank - univerzální platforma k výzkumu etiopatogeneze chorob

Reg. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001674

Projekt je zaměřen na prospektivní sběr a výzkum vzorků připravovaných v rámci sítě bank lidského biologického materiálu sdružených v infrastruktuře BBMRI-CZ. Projekt povede k rozšíření spektra vzorků, zefektivnění postupů přípravy a dlouhodobého uchování vzorků (preanalytická fáze). Zásadním přínosem bude výzkum etiopatogeneze širokého spektra nádorových onemocnění i socioekonomicky závažných nenádorových chorob z různých oblastí medicíny (gastroenterologie, kardiologie, oftalmologie).

Projekt povede ke stabilizaci a dalšímu rozvoji infrastruktury BBMRI-CZ v rámci České republiky i v mezinárodním kontextu. Dojde k rozšíření multidisciplinární spolupráce cestou přímého zapojení kliniků a pracovníků jednotlivých biobank do vědecko-výzkumné činnosti. To povede k propojení infrastruktury s vědeckými týmy v různých oblastech medicíny.

 

Cíle projektu:

  • VP1 - cílem je rozšířit spektrum, ale i množství získaného biomateriálu (BM) pro jeho zpracování a přímé použití v rámci projektu, období udržitelnosti a dále. Vzorky budou využity v rámci IS BBMRI-CZ, ale budou k dispozici i pro potřeby vědeckých institucí v  ČR a zahraničí.
  • VP2 – jeho náplní je modifikace, optimalizace a standardizace postupů primárního zpracování BM a podmínek dlouhodobého skladování vzorků (preanalytická fáze) s cílem minimalizovat jak pokles kvality vzorku, tak objem potřebný pro následné zkoumání buněčně-molekulárními postupy.
  • VP3 – cílem je studium etiopatogeneze nádorových a nenádorových chorob a výzkum biomarkerů na získaných vzorcích.

 

Doba trvání projektu: 10/2017 – 3/2020

Na tomto projektu se podílí LF UK v Plzni jako spoluřešitel.

www.bbmri.cz

Tento projekt je spolufinancován EU.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém