8. únor 2018 10549 dvomi

Kolegium děkana

prof. Fínek
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

děkan fakulty

kralickova
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
členka kolegia děkana, prorektorka pro studijní záležitosti UK

doc. Skalický
doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
předseda akademického senátu

obr.
prof. MUDr. Vladislav
Třeška, DrSc.
proděkan pro doktorské studium, habilitační a jmenovací řízení

Štengl
prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty

prof. MUDr. Skálová Alena, CSc.
prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
proděkanka pro specializační vzdělávání

doc. MUDr. Zicha Antonín, CSc.
doc. MUDr. Antonín Zicha
, CSc.
proděkan pro výuku zubního lékařství a sociální záležitosti studentů


doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.
proděkanka pro paralelní výuku magisterských programů v angličtině

Doc. Dana Mullerová Ph.D,
prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty

MUDr. Ferda
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. 
proděkan pro výuku všeobecného lékařství a vztahy mezi lékařskou fakultou a fakultní nemocnicí

Filipovský
prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. 
proděkan pro zahraniční styky

Ing. Marie Klečková
Ing. Marie Klečková
tajemnice fakulty

doc. Fiala
doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
člen kolegia

MUDr. Šimánek Václav, Ph.D.

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
ředitel FN Plzeň

 

Hoang Hieu
člen kolegia, místopředseda akademického senátu za studentskou část

MUDr. Anna Malečková
členka kolegia, zástupce studentů

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství

V Plzni dne 22. 1. 2021 Č. j.: UKLFP/18407/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

22. leden 2021 2

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - Vedoucí Ústavu lékařské chemie a biochemie

Č.j.: UKLFP/426743/2020-5     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 17. prosince [...]

21. leden 2021

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

V Plzni dne 19.01.2021 UKLFP/13927/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

18. leden 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém