17. květen 2018 8056 bur

Předzápis volitelných předmětů na akademický rok 2021/22

Volitelné předměty si zapisují studenti 2. - 5. ročníku Všeobecného lékařství a 2. - 4. ročníku Zubního lékařství, předzápis bude zahájen 1. 6. 2021 v 8,00 hod. 

Studenti Všeobecného lékařství musí splnit během studia 18 kreditů, studenti Zubního lékařství 15 kreditů za volitelné předměty. 

Doporučené množství kreditů po ročnících: 

Všeobecné lékařství:

  • 2. ročník 2 kredity
  • 3. ročník 4 kredity
  • 4. ročník 4 kredity
  • 5. ročník 5 kreditů

Zubní lékařství:  2. - 4. ročník 5 kreditů

Nabídka volitelných předmětů je pro rok 2021/22 inovována dle nového curricula. Upozorňujeme studenty, že není možné si vybrat volitelný předmět, který má student ve stejném roce zapsaný jako povinný. 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/329606/2021-7     IINFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 25. srpna 2021 [...]

16. září 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém