1. říjen 2018 3662 dvomi

Fakulta má novou Kardiologickou kliniku

Během léta 2018 byl na fakultě završen několikaletý proces příprav, jehož výsledkem je vznik nového pracoviště – Kardiologické kliniky. „Kardiologická klinika LFP a FN Plzeň vznikla 1. 8. 2018 transformací z Kardiologického oddělení FN Plzeň,“ vysvětluje prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D., přednosta kliniky a garant oboru kardiologie na LF v Plzni. 

Vzniku kliniky předcházely náročné přípravy jak v segmentu zdravotnictví, tak ve výuce a výzkumu. Klinika má t. č. 120 zaměstnanců, 3 docenty a 15 atestovaných kardiologů. Významné je rovněž zastoupení lékařů ve výboru České kardiologické společnosti a v jejích odborných asociacích. Pracoviště poskytuje superspecializovanou kardiologickou péči dospělým pacientům se srdečními onemocněními, je leaderem v oblasti radiálního přístupu k srdečním katetrizacím a intervencím a v posledních letech došlo též k rychlému rozvoji kardiologické intenzivní péče a arytmologie. Kromě zvýšení prestiže pracoviště na mezinárodní, národní i lokální úrovni se zlepší péče o pacienty s chorobami srdce a cév z celého Plzeňského kraje. Obor kardiologie se v posledních letech velmi dynamicky rozvíjí a mezi studenty plzeňské lékařské fakulty se o něj zvyšuje zájem. Se vznikem kliniky dojde k dalšímu zkvalitnění pre- i postgraduální výuky v kardiologii. Již v prosinci letošního roku se na Kardiologické klinice v Plzni budou konat atestace z kardiologie. 

V oblasti výzkumu se klinika zaměří na klinický výzkum ischemické choroby srdeční, zánětlivých onemocnění srdce a poruch srdečního rytmu. „Je třeba zdůraznit, že většina našich studií jsou akademické projekty na nekomerční bázi. Řada z nich byla v posledních letech publikována v prestižních zahraničních časopisech.“ říká prof. Rokyta. Začátkem listopadu 2018 se v Plzni uskuteční zasedání Rady kardiovaskulárního výzkumného programu Univerzity Karlovy PROGRES Q38, na němž Kardiologická klinika participuje a který koordinuje prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., z 3. lékařské fakulty UK. 

01

Přednosta Kardiologické kliniky prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D.

 

02

Dvou – a trojrozměrné ultrazvukové zobrazení srdce

 

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém