30. říjen 2018 1445 skrab

ARCHIV


Příkaz děkana č. 1/2019 - Hlášení OPL

Příkaz děkana č. 1/2018 - Hlášení o zacházení s návykovými látkami (OPL)

Příkaz děkana č. 5/2017 Ke školení o PO a BP

Příloha č. 1 Seznam vedoucích pracovníků

Příkaz děkana č. 4/2017 Pravidla pro čerpaní dovolené ZF

Příloha č. 1 Rozvrh čerpání dovolených 2018

Příkaz děkana č. 3/2017 Zabezpečení prověrek BOZP v r. 2017

Příkaz děkana č. 2/2017 Zkušební komise k provedení předepsaných zkoušek

Příkaz děkana č. 1/2017 Hlášení o zacházení s OPL

Příkaz děkana č. 3_2016_Prověrky BOZP

Příkaz děkana č. 2_2016_Hlášení o zacházení s návyk. látkami

Příkaz děkana č. 2/2015 - Zabezpečení prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v r. 2015

Příkaz děkana č. 1/2015 - Hlášení o zacházení s návykovými látkami (OPL)

Příkaz děkana č. 7/2014 - K provedení a zpracování inventarizace majetku 2014

 Příloha č. 1 k příkazu děkana č. 7/2014

 Příloha č. 2 k příkazu děkana č. 7/2014

Příkaz děkana č. 5/2014 - Ke školení o požární ochraně a bezpečnosti práce

 Příloha k příkazu děkana č. 5/2014

Příkaz děkana č. 3/2014 - Zabezpečení prověrek BOZP v r. 2014

Příkaz děkana č. 2/2014 - Zkušební komise a přezkoušení

Příkaz děkana č. 1/2014 - Zacházení s návykovými látkami (OPL)

Příkaz děkana č. 2/2013 - Zabezpečení prověrek BOZP

Příkaz děkana č. 1/2013 - Hlášení o zacházení s návykovými látkami

Příkaz děkana č. 6/2012 - Provedení a zpracování inventarizace 2012

Příkaz děkana č. 5/2012 - Elektronické přihlašování ke zkouškám

Příkaz děkana 4/2012 - Prověrky BOZP 2012 - závěrečná zpráva

Příkaz děkana č. 3/2012 - Zapezpečení prověrek BOZP

Příkaz děkana č. 1/2012 - Hlášení o zacházení s návykovými látkami

Příkaz děkana č. 6/2011 - Provedení a zpracování inventarizace 2011

Příkaz děkana č. 5/2011 - Prověrky BOZP 2011

Příkaz děkana č. 4/2011 - Zabezpečení prověrek BOZP

Příkaz děkana č. 3/2011 - Školení o PO a BOZP

Příkaz děkana č. 2/2011 - Zkušební komise, vyhláška 50/1978

Příkaz děkana č. 1/2011 - Hlášení o zacházení s návykovými látkami

Příkaz děkana č. 4/2010 - Výsledky prověrek BOZP 2010

 Příloha k příkazu děkana č. 4/2010 - Zápis o výsl. prověrek BOZP

Příkaz děkana č. 3/2010 - Inventarizace majetku

Příkaz děkana č. 2/2010 - Prověrky BOZP

Příkaz děkana č. 1/2010 - Roční hlášení o zacházení s návykovými látkami

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém