7. březen 2019 2513 skrab

Společná etická komise LF UK v Plzni a FN Plzeň

Předseda

MUDr. D. Suchý, Ph.D.

 

Členové

prof. MUDr. O. Mayer, CSc.

MUDr. J. Voříšek

JUDr. A. Havlíčková

prof. MUDr. H. Mírka, Ph.D.

P. Novák

MUDr. J. Salvét

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.

prof. MUDr. M. Hora, Ph.D.

P. Machalová

doc. MUDr. T. Skalický, Ph.D.

Mgr. A. Dvořáková

L. Dolejšová, DiS. - sekretářka