7. březen 2019 2415 skrab

Společná etická komise LF UK v Plzni a FN Plzeň

Předseda

MUDr. D. Suchý, Ph.D.

 

Členové

doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.

MUDr. J. Lejčko

JUDr. A. Havlíčková

MUDr. H. Mírka, Ph.D.

P. Novák

MUDr. Salvét Jiří

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.

prof. MUDr. M. Hora, Ph.D.

MUDr. P. Jehlička, Ph.D.

P. Machalová

prof. MUDr. S. Opatrná, Ph.D.

MUDr. T. Kural, Ph.D.

Mgr. A. Dvořáková

A. Šnebergerová - sekretářka

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém