23. květen 2019 4631 dvomi

Výsledky 59. Studentské vědecké konference, r. 2019

Dne 21.5.2019 proběhla 59. Studentská vědecká konference na Lékařské fakultě v Plzni.

Výsledky:

PREGRADUÁLNÍ SEKCE

1. místo: Ondřej Brzoň

ANESTEZIE A INTENZIVNÍ PÉČE PŘI PROVÁDĚNÍ ALOGENNÍ TRANSPLANTACE JATER U VELKÉHO ZVÍŘETE
O. Brzoň, R. Pálek, J. Rosendorf, J. Dejmek, L. Bolek, V. Tégl, L. Bednář, R. Dvořák, J. Slobodová
doc. MUDr. V. Liška, Ph.D. (1,2), doc. MUDr. J. Beneš, Ph.D.

2. místo: Barbora Hrabčíková, Barbora Novotná

VLIV KAPSAICINU NA ELEKTROFYZIOLOGII A KONTRAKTILITU MYOKARDU V KLINICKY RELEVANTNÍM MODELU PRASEČÍ SEPSE
B. Hrabčíková, B. Novotná, T. Pereira, J. Venda, J. Horák, V. Tégl, L. Nalos, M. Peltanová, E. Mistrová, J. Švíglerová
Ing. D. Jarkovská, Ph.D. (1,2), prof. MUDr. M. Matějovič, Ph.D. (1,3), doc. MUDr. J. Beneš, Ph.D. (1,4), doc. MUDr. M. Štengl, Ph.D.

3. místo: Jiří Müller

POROVNÁNÍ CYTOTOXICITY A IMUNOMODULAČNÍCH ÚČINKŮ 6-GINGEROLU A 6-SHOGAOLU
J. Müller, K. Lopatová, M. Kubiš, E. Kolářová
doc. RNDr. E. Kmoníčková, CSc., Ing. D. Kotyzová

 

POSTGRADUÁLNÍ SEKCE

1. místo: Mgr. Karolína Šeborová

ASOCIACE EXPRESNÍHO PROFILU ABC GENŮ S PROGRESÍ A REZISTENCÍ U PACIENTEK S OVARIÁLNÍM KARCINOMEM
K. Šeborová, R. Václavíková, P. Souček, K. Elsnerová, A. Bartáková, P. Černaj, J. Bouda, L. Rob, M. Hruda, P. Dvořák
RNDr. R. Václavíková, Ph.D.

2. místo: MUDr. Július Gelžinský

PREDIKTORY VĚKOVĚ PODMÍNĚNÉHO TUHNUTÍ CÉVNÍ STĚNY
J. Gelžinský
prof. MUDr. O. Mayer Jr., CSc.

3. místo: MUDr. Anna Malečková

PERIFERIE JATER MÁ NIŽŠÍ DÉLKOVOU HUSTOTU MIKROCÉV A ŽLUČOVÝCH KAPILÁR – HISTOLOGICKÁ KVANTITATIVNÍ ANALÝZA JATER PRASETE
A. Malečková, P. Mik, R. Pálek, J. Rosendorf, V. Liška, K. Witter, V. Třeška, M. Králíčková
doc. MUDr. Mgr. Z. Tonar, Ph.D.

 

Gratulujeme vítězům!
Všem účastníkům velké díky za odvedenou práci a perfektně připravené prezentace!

svk 2019

Foto zleva: prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., MUDr. Anna Malečková, MUDr. Július Gelžinský, Mgr. Karolína Šeborová, Jiří Müller, Ondřej Brzoň, prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém