16. září 2019 5292 dvomi

Přijímací zkoušky na plzeňskou lékařskou fakultu 2019

Plzeň, 19. června 2019 – Lékařská fakulta v Plzni letos poprvé nepřijímá studenty „bez přijímaček“, všichni uchazeči musí absolvovat písemné testy z fyziky, chemie a biologie. K magisterskému studiu medicíny v češtině se hlásí celkem 2649 zájemců, z toho 1941 na obor Všeobecné lékařství a 708 na Zubní lékařství. Vloni zkoušky úspěšně složila přibližně jedna pětina zájemců z celkového počtu 2430. Ke studiu Všeobecného lékařství v českém jazyce se pak do prvního ročníku zapsalo 245 studentů. Letos by se počet přijatých měl navýšit zhruba o 50. Počet studentů oboru Zubní lékařství zůstává stejný jako v loňském akademickém roce – fakulta plánuje přijmout 50 uchazečů. V Plzni se medicína studuje také v angličtině, na magisterský program General Medicine by mělo být přijato 90 studentů.

Studium v češtině

Zájem o plzeňskou lékařskou fakultu, která je jediným zástupcem Univerzity Karlovy na západě Čech, je tradičně vysoký. Na obor Všeobecné lékařství se nejvíc uchazečů hlásí z Plzeňského kraje (333), ale také ze severních Čech (261) a z Prahy (224). V češtině hodlá medicínu studovat i 125 Slováků a 308 cizinců z dalších zemí. Také o obor Zubní lékařství mají zájem především uchazeči z Plzeňského kraje (121).

Obor Všeobecné lékařství bude letos navýšen přibližně o 50 míst díky finanční pobídce vlády ČR, která má za cíl navýšit počet studentů lékařských fakult o 15 %,“, vysvětluje vedoucí studijního oddělení Mgr. Martina Buriánková. Změna klade zvýšené nároky na kapacitu fakult, nejinak je tomu i v Plzni: „Museli jsme od září 2019 upravit rozvrhy v prvním ročníku, abychom mohli vyučovat více studijních skupin, bude třeba také dokoupit vybavení – například mikroskopy pro výuku histologie,“ dodává M. Buriánková.

Stejně jako v předchozích letech se přijímací zkoušky budou 21. 6. konat na několika místech - v budovách lékařské fakulty (Procháskův, Pavlovův a Šafránkův pavilon, UniMeC), ale také v prostorách Fakultní nemocnice a Západočeské univerzity.

Studium v angličtině

Na lékařské fakultě v Plzni lze studovat také v angličtině. Pro anglický studijní program ale platí jiné termíny přijímacího řízení. Někteří ze zahraničních zájemců skládají zkoušku v Plzni, jiní prostřednictvím specializovaných agentur v cizině.

Přijímací řízení zatím kromě Plzně proběhlo v Miláně, Portu, Lisabonu a Norimberku. Úspěšní uchazeči jsou z Německa, Itálie a Portugalska, po jednom uchazeči z Estonska, Indie, Iráku, Sýrie a Íránu. Ještě jsou ale před námi další přijímací zkoušky v Plzni, kde je avizováno minimálně 30 uchazečů z Německa, dále v Göteborgu a v Athénách,“ vypočítává Alena Korelusová, vedoucí studijního oddělení pro studium v angličtině.

Všichni tito zájemci se hlásí na všeobecné lékařství – General Medicine. Studijní program Dentistry, tj. magisterský studijní program zubní lékařství v angličtině, se v akademickém roce 2019/20 z kapacitních důvodů neotevírá.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém