10. říjen 2019 1859 vyz

Vzdělávací portál pro zaměstnance a doktorandy UK

Vzdělávací portál pro zaměstnace a doktorandy UK:

https://cuni.cz/UK-8434.html

Portál nabízí komplexní přehled vzdělávacích programů podporujících celoživotní učení, prohlubování odbornosti a profesionality. Cílem je s využitím tohoto portálu postupně vytvořit propracovaný a dlouhodobě fungující systém vzdělávání a rozvoje na UK.

Struktura vzdělávacího portálu UK

Po přihlášení se do aplikace lze filtrovat z nabídky dle kategorií, cílové skupiny, formy výuky, jazyka výuky a řadit dle názvu, termínu, uskutečňovatele a hodnocení (pomocí hvězdiček). V levém horním rohu lze zadat a specifikovat „hledaný název“.

Výběr vzdělávacího programu v portálu UK
Po výběru konkrétního vzdělávacího programu se lze přihlásit skrze „kartu účastníka“ (jméno, titul, pracoviště, kontakty a souhlas nadřízeného). Na email zaměstnance automaticky přijde notifikace, tj. potvrzení přijetí přihlášky.  V sekci „Moje vzdělávání“ se zobrazí historie všech absolvovaných programů zaměstnance, včetně těch budoucích, na které je přihlášen a výhledově zde také bude možno vzdělávací programy hodnotit. Maximálně jeden den před konáním kurzu se zaměstnanec může z programu odhlásit (a umožnit zapsaným náhradníkům zúčastnit se).

Kontaktní osoby za vzdělávací portál UK:
Ing. Martin Řepa (martin.repa@ruk.cuni.cz), Ústav výpočetní techniky – IT podpora
PhDr. Olga Běhounková, Ph.D. (olga.behounkova@ff.cuni.cz), Odborná asistentka, Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK – metodická podpora
PaedDr. Alena Slámová (alena.slamova@ruk.cuni.cz), vedoucí, Centrum celoživotního vzdělávání

 

 

 

 

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém