6. leden 2020 11423 vra

Termíny přijímacích pohovorů DSP - akademický rok 2022/2023

Přijímací pohovory do DSP s nástupem ke studiu od října 2022

Přesné termíny přijímacích pohovorů budou doplněny. 

Všichni uchazeči o studium, kteří vyplní a dodají přihlášku s ostatními přílohami, zaplatí poplatek za přihlášku a splňují přijímací kritéria, obdrží pozvánku na přijímací zkoušky do jejich e-mailové schránky.

 

Studijní program

Řádný termín

Náhradní termín

Místo konání

Anatomie, histologie a embryologie

10.6.2022 9:00

 

Ústav histologie a embryologie, Karlovarská 48, Procháskův pavilon 

Experimentální chirurgie

2.6.2022

 

Biomedicínské centrum, alej Svobody 76, Plzeň

Fyziologie a patologická fyziologie

30.6.2022 13:00

 

Ústav fyziologie LFP, alej Svobody 76, Plzeň

Gynekologie a porodnictví

15.6.2022 12:00

 

Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň, alej Svobody 80, Plzeň, sem. místnost č. 1 - III.NP

Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

13.6.2022 13:00

27.7.2022 13:00

Ústav epidemiologie FN Plzeň, E. Beneše 13, Plzeň, pav. 4 zezadu, 1. patro, učebna epidemiologie

Chirurgie

15.6.2022 13:00

3.8.2022 13:00

Chirurgická klinika, alej Svobody 80, pavilon C, kancelář přednosty

Lékařská mikrobiologie

15.6.2022 14:00

 

Biomedicínské centrum, alej Svobody 76, Plzeň

Neurologie a psychiatrie

7.6.2022 9:00

 

Psychiatrická klinika, alej Svobody 80, Plžeň, zasedací místnost, 1. patro

Ortopedie

20.6.2022 13:00

 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, alej Svobody, 80 Plzeň

Patologie

7.6.2022 13:00

 

Bioptická laboratoř s.r.o., Mikulášské nám 5, Plzeň, seminární místnost 4. patro

Pediatrie

16.6.2022 13:30

 

Dětská klinika FN a LF UK Plzeň, alej Svobody 80, Plzeň, vchod F, 6. patro

Stomatologie

15.6.2022 14:00

 

Stomatologická klinika FN a LF UK v Plzni, alej Svobody 80, vchod F, 7. patro, knihovna

Vnitřní nemoci

13.6.2022 14:45

 

I. Interní klinika FN Plzeň, alej Svobody 80, Plzeň, 5. patro, seminární místnost

Zobrazovací metody v lékařství

16.6.2022

 

Klinika zobrazovacích metod, alej Svobody 80, Plzeň, vchod B, pracovna zástupce přednosty LPP

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ Lektor/Lektorka Ústavu Biofyziky LFP

UKLFP/ 400472 /2022-9 OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 19. 9. 2022 se uskutečnilo [...]

3. říjen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ Anatomie

V Plzni dne/ In Pilsen on:  20.09.2022 Reg. Nr. UKLFP/476118/2022 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. září 2022

Výběrová řízení
VŘ Klinika zobrazovacích metod

V Plzni dne 20.09.2022 UKLFP/476131/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

20. září 2022

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém