6. leden 2020 13265 vra

Termíny přijímacích pohovorů DSP - akademický rok 2024/2025

Termíny přijímacích pohovorů do DSP s nástupem ke studiu od října 2024 budou zveřejněny po ukončení podávání přihlášek (30. 4. 2024).

Všichni uchazeči o studium, kteří vyplnili a dodali přihlášku s ostatními přílohami, zaplatili poplatek za přihlášku a splňují přijímací kritéria, obdrží pozvánku na přijímací zkoušky do jejich e-mailové schránky.

 

Studijní program

Řádný termín

Náhradní termín

Místo konání

Anatomie, histologie a embryologie

 

 

Ústav histologie a embryologie LFP, alej Svobody 76, Plzeň 

Dermatovenerologie

 

 

Kožní klinika FN Bory, E. Beneše 13, Plzeň, pav. 22, 2. patro

Experimentální chirurgie

 

 

Biomedicínské centrum, alej Svobody 76, Plzeň

Fyziologie a patologická fyziologie

 

 

 

Ústav fyziologie LFP, alej Svobody 76, Plzeň

Gynekologie a porodnictví

 

 

Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň, alej Svobody 80, Plzeň, sem. místnost č. 1 - III.NP

Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

 

 

Ústav epidemiologie FN Plzeň, E. Beneše 13, Plzeň, pav. 4 zezadu, 1. patro, učebna epidemiologie

Chirurgie

 

 

Chirurgická klinika, alej Svobody 80, pavilon C, kancelář přednosty

Lékařská farmokologie

 

 

Ústav farmakologie a toxikologie, alej Svobody 76, Plzeň

Lékařská mikrobiologie

 

 

Biomedicínské centrum, alej Svobody 76, Plzeň

Neurologie a psychiatrie

 

 

Psychiatrická klinika, alej Svobody 80, Plzeň, seminární místnost, 1. patro

Ortopedie

 

 

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, alej Svobody, 80 Plzeň

Patologie

 

 

Bioptická laboratoř s.r.o., Mikulášské nám 5, Plzeň, seminární místnost 4. patro

Pediatrie

 

 

Dětská klinika FN a LF UK Plzeň, alej Svobody 80, Plzeň, 6. patro, seminární místnost

Stomatologie

 

 

ORL klinika, FN Bory, E. Beneše 13, Plzeň, 5. patro, seminární místnost

Stomatologická klinika FN a LF UK v Plzni, alej Svobody 80, vchod F, 7. patro

Vnitřní nemoci

 

 

I. Interní klinika FN Plzeň, alej Svobody 80, Plzeň, 5. patro, seminární místnost

Zobrazovací metody v lékařství

 

 

Klinika zobrazovacích metod, alej Svobody 80, Plzeň, vchod B, pracovna zástupce přednosty LPP

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém