6. leden 2020 6671 vra

Termíny přijímacích pohovorů DSP

Přijímací pohovory do DSP

Přesné termíny přijímacích pohovorů budou doplněny. Období konání pohovorů květen - červen 2021.

Všichni uchazeči o studium, kteří vyplnili a dodali přihlášku s ostatními přílohami, zaplatili poplatek za přihlášku a splňují přijímací kritéria, obdrží pozvánku na přijímací zkoušky do jejich e-mailové schránky.

Název studijního programu

Termín přijímacího pohovoru Místo konánní přijímacího pohovoru Předseda komise
Anatomie, histologie a embryologie  

Ústav histologie a embryologie LF UK v Plzni, Karlovarská 49, Plzeň

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Experimentální chirurgie   Biomedicínské centrum LFP doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D.
Fyziologie a patologická fyziologie   Ústav fyziologie LFP prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
Lékařská farmakologie   Ústav farmakologie, alej Svobody 76, Plzeň doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.
Lékařská mikrobiologie   Biomedicínské centrum LF UK v Plzni, alej Svobody 74, Plzeň  doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.
Ortopedie   Klinika ortopedie a traumatologie pohybového aparátu LFP doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - A/OA Ústavu sociálního a posudkového lékařství

 Č. j.: UKLFP/18407/2021-11     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 3. března [...]

31. březen 2021

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - A/OA Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/8041/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 24. února 2021 [...]

31. březen 2021

Výběrová řízení
Ukončení VŘ

Ukončení VŘ Asistent-Odborný asistent Ústavu sportovní medicíny a aktivního zdraví                                      [...]

30. březen 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém