January 8, 2020 1903 vra

Dates of Entrance Exams DSP

For international applicants the Ph.D. entrance exams will take place in June 2022. The information about exact dates are sent via Students Information System.

 

Study Programme

Date of entrance examination

Place of entrance examination

Chair of Examination Board

Pathology

 07/06/2022 1PM

Bioptická laboratoř s.r.o., Mikulášské nám 5, Plzeň

 prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.

Experimental Surgery

 02/06/2022

online - MS Teams

 prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D.

Anatomy, Histology and Embryology

 10/06/2022

Department of Histology and Embryology, Karlovarská 48, Plzeň

 prof. MUDr. Zbyněk Tonar, Ph.D.

Physiology and Pathological Physiology   30/06/2022 1PM Department of Physiology LFP, alej Svobody 76, Plzeň  prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
Medical Microbiology  15/06/2022 2PM Biomedical Center, alej Svobody 76, Plzeň  prof. MUDr. Jaroslav Hrabák, Ph.D.

Quick links

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

June 23, 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

May 13, 2022 1

Important links

CHARLES UNIVERSITY

official webpage

BIOMEDICAL CENTER

Faculty of Medicine in Pilsen

SIS

Student Information System