1. červenec 2020 1180 vyz

ARCHIV - habilitační řízení

Habilitační řízení - noví docenti od r. 2010

Jméno   uchazeče
Pracoviště
Obor
Zahájení řízení
Obhajoba před   Vědeckou radou LFP
Jmenování od
           
 Zahájená řízení v roce 2021     
PIVOVARČÍKOVÁ Kristýna, MUDr. Ph.D.  Šikův ústav patologie LFP  patologie  4. 5. 2021  23. 9. 2021  1. 1. 2022
SVATOŇ Martin, MUDr. Ph.D. Klinika pneumologie a ftizeologie LFP vnitřní nemoci 1.4.2021 9.12.2021 1.2.2022
TŘEŠKOVÁ Inka, MUDr. Ph.D.  Chirurgická klinika LFP  chirurgie  1.4.2021  23.9.2021 1.1.2022
Zahájená řízení v roce 2020

HAUER Lukáš, MUDr. et MUDr. Ph.D.

Stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň

stomatologie

30.1.2020

11.6.2020

1.8.2020

Zahájená řízení v roce: 2019

PRESL Jiří, MUDr.   Ph.D.

Gynekologicko-porodnická   klinika LFP

gynekologie   a porodnictví

27.08.2019

13.02.2020

01.05.2020

KLÁT Jaroslav,   MUDr. Ph.D.

Gynekologicko-porodnická   klinika LF OU Ostrava

gynekologie   a porodnictví

23.04.2019

13.02.2020

01.07.2020

BARTOŠÍKOVÁ Lenka,   MUDr. Ph.D.

Ústav   fyziologie LF UP v Olomouci

lékařská fyziologie

23.07.2019

ZASTAVENO 23.7.2020

 

MICHALOVÁ   Květoslava, MUDr. Ph.D.

Šiklův   ústav patologie LFP

patologie

09.05.2019

12.12.2019

01.03.2020

VACHATA Petr,   MUDr. Ph.D.

Neurochirurgická   klinika LFP / Neurochirurgická klinila Masarykovy nemonice Ústí nad   Labem 

chirurgie

23.04.2019

19.09.2019

01.12.2019

POMAHAČOVÁ Renata,   MUDr. Ph.D.

Dětská   klinika LFP

pediatrie

22.01.2019

24.10.2019

01.01.2020

Zahájená řízení v roce: 2018

NEVORAL Jan, Ing.   Ph.D.

Biomedicínské   centrum LFP

anatomie,   histologie a embryologie

13.12.2018

20.06.2019

01.10.2019

TICHÝ Martin,   MUDr. Ph.D.

Klinika   chorob kožních a pohlavních LF UP v Olomouci

dermatovenerologie

20.11.2018

ZASTAVENO 24. 10.   2019

 

MÁCA Jan, MUDr.   Ph.D.

Klinika   anesteziologie, resuscitace

    a intenzivní medicíny FN Ostrava LF Ostravské univerzity

   

anesteziologie   a intenzivní medicína

13.11.2018

20.06.2019

01.10.2019

RUŠAVÝ Zdeněk,   MUDr. Ph.D.

Gynekologicko-porodnická   klinika LFP 

gynekologie   a porodnictví

28.08.2018

18.04.2019

01.07.2019

ČELAKOVSKÁ   Jarmila, MUDr. Ph.D.

Klinika   nemocí kožních a pohlavních LF UK v Hradci Králové

dermatovenerologie

08.03.2018

14.06.2018

01.10.2018

Zahájená řízení v roce: 2017

MÍRKA Hynek, MUDr.   Ph.D.

Klinika   zobrazovacích metod LFP

zobrazovací   metody v lékařství

05.12.2017

25.01.2018

01.04.2018

ZEMAN Petr, MUDr.   Ph.D.

Klinika   ortopedie a traumatologie pohybového aparátu LFP

chirurgie

03.10.2017

25.01.2018

01.03.2018

FRICOVÁ Jitka,   MUDr. Ph.D.

Klinika   anesteziologie, resuscitace a int. medicíny 1. LF UK a VFN

anesteziologie   a intenzivní medicína

24.04.2017

07.12.2017

01.03.2018

MAREŠ Jan, MUDr.   Ph.D.

I. Interní klinika   LFP

vnitřní nemoci

19.01.2017

12.10.2017

01.12.2017

LIŠKA Jiří, MUDr.   CSc.

Fakulta   zdravotnických studií ZČU Plzeň

pediatrie

19.01.2017

ZASTAVENO 7. 12. 2017

 

HROMÁDKA Milan,   MUDr. Ph.D.

Kardiologická klinika   LFP

vnitřní nemoci

19.01.2017

15.06.2017

01.09.2017

Zahájená řízení v roce: 2016

KUČERA Radek,   PharmDr. Ph.D.

Ústav   lékařské chemie a biochemie LFP

hygiena,   preventivní lékařství a epidemiologie

10.11.2016

06.04.2017

01.07.2017

VANČURA Vlastimil,   MUDr. Ph.D.

Kardiologická   klinika LFP

vnitřní nemoci

10.11.2016

06.04.2017

01.09.2017

BRUTHANS Jan,   MUDr. CSc., FESC

II.   Interní klinika LFP

vnitřní nemoci

10.11.2016

06.04.2017

01.07.2017

LIŠKA Václav,   MUDr. Ph.D.

Chirurgická   klinika LFP

chirurgie

14.04.2016

10.11.2016

01.02.2017

PEŠTA Martin,   RNDr. Ph.D.

Ústav   biologie LFP

hygiena,   preventivní lékařství a epidemiologie

18.02.2016

14.04.2016

01.07.2016

KUČERA Radek,   PharmDr. Ph.D.

Ústav   lékařské chemie a biochemie LFP

hygiena,   preventivní lékařství a epidemiologie

16.02.2016

ZASTAVENO 9. 5. 2016

 

Zahájená řízení v roce: 2015

BAXA Jan, MUDr.   Ph.D.

Klinika   zobrazovacích metod LFP

zobrazovací   metody v lékařství

03.12.2015

18.02.2016

01.05.2016

BERNAT Ivo, MUDr.   Ph.D.

Kardiologická   klinika LFP

vnitřní nemoci

16.04.2015

15.10.2015

01.12.2015

MIXA Vladimír,   MUDr. Ph.D.

Klinika   anesteziologie, resuscitace a int. Medicíny 2. LF UK

anesteziologie   a intenzivní medicína

16.04.2015

18.02.2016

01.05.2016

Zahájená řízení v roce: 2014

NALOS Marek, MUDr.   Ph.D.

Sidney,   Austrálie

anesteziologie   a intenzivní medicína

23.10.2014

15.01.2015

01.10.2016

BENEŠ Jan, MUDr.   Ph.D.

Klinika   anesteziologie, resuscitace a int. medicíny LFP

anesteziologie   a intenzivní medicína

23.10.2014

15.01.2015

01.04.2015

MOLÁČEK Jiří,   MUDr. Ph.D.

Chirurgická   klinika LFP

chirurgie

12.06.2014

23.10.2014

01.01.2015

MRAČEK Jan, MUDr.   Ph.D.

Neurochirurgická   klinika LFP 

chirurgie

17.04.2014

23.10.2014

01.01.2015

HUBÁLEK KALBÁČOVÁ   Marie, RNDR. Ph.D.

Ústav   histologie a embryologie LFP

anatomie,   histologie a embryologie

13.02.2014

17.04.2014

01.07.2014

Zahájená řízení v roce: 2013

PŘIBÁŇ Vladimír,   MUDr. Ph.D.

Neurochirgická   klinika LFP

chirurgie

12.12.2013

13.02.2014

01.07.2014

ŠAFRÁNEK Jarmil,   MUDr. Ph.D.

Chirurgická   klinika LFP

chirurgie

24.10.2013

13.02.2014

01.05.2014

HIRMEROVÁ Jana,   MUDr. Ph.D.

II.   Interní klinika LFP

vnitřní nemoci

13.06.2013

24.10.2013

01.02.2014

MLÍKOVÁ-SEIDLEROVÁ Jitka, MUDr. Ph.D.

II. Interní klinika   LFP

vnitřní   nemoci

13.06.2013

12.12.2013

01.05.2014

KALIŠ Vladimír,   MUDr. Ph.D.

Gynekologicko-porodnická   klinika LFP 

gynekologie   a porodnictví

14.03.2013

12.12.2013

01.05.2014

ŠVÍGLEROVÁ Jitka,   MUDr. Ph.D.

Ústav fyziologie LFP

lékařská   fyziologie

14.03.2013

24.10.2013

01.02.2014

Zahájená řízení v roce: 2012

KACEROVSKÁ Denisa,   MUDr. Ph.D.

Šiklův   ústav patologie LFP

patologie

18.10.2012

20.12.2012

01.05.2013

FIKRLE Tomáš,   MUDr. Ph.D.

Dermatovenerologická   klinika LFP

dermatovenero-logie

14.06.2012

18.10.2012

01.05.2013

VOKURKA Samuel, MUDr. Ph.D.

Onkologická   a radioterapeutická klinika LFP

vnitřní   nemoci

14.06.2012

17.01.2013

01.04.2013

LYSÁK Daniel,   MUDr. Ph.D.

I.   Interní klinika LFP

vnitřní   nemoci

12.04.2012

17.01.2013

01.04.2013

REISCHIG Tomáš,   MUDr. Ph.D.

I.   Interní klinika LFP

vnitřní   nemoci

12.04.2012

14.06.2012

01.10.2012

Zahájená řízení v roce: 2011

DAUM Ondřej, MUDr.   Ph.D.

Šiklův   ústav patologie LFP

patologie

10.11.2011

12.04.2012

01.07.2012

CHOTTOVÁ-DVOŘÁKOVÁ   Magdaléna, MUDr. Ph.D.

Ústav   fyziologie LFP

lékařská   fyziologie

03.03.2011

19.01.2012

1.5.20212

Zahájená řízení v roce: 2010

PAVELKA Tomáš,   MUDr. Ph.D.

Klinika   ortopedie a traumatologie pohybového aparátu LFP

chirurgie

22.04.2010

09.12.2010

01.05.2011

TONAR Zbyněk,   MUDr. Mgr. Ph.D.

Ústav   histologie a embryologie LFP

anatomie,   histologie a embryologie

23.09.2010

18.11.2010

01.03.2011

 
 
 
 

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém