4. srpen 2020 1372 vyz

ARCHIV - řízení ke jmenování profesorem

Jméno   uchazeče
Pracoviště
Obor
Zahájení řízení
Obhajoba před   Vědeckou radou LFP/UK
Jmenování od
Zahájená řízení v roce: 2021
KUNCOVÁ Jitka doc. MUDr. Ph.D.
Ústav fyziologie LFP lékařská fyziologie 23. 4. 2021 23.9.2021/ 16.12.2021 7. 6. 2022
Zahájená řízení v roce: 2020
KUČERA Radek doc. PharmDr. Ph.D.
Ústav farmakologie a toxikologie LFP
hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
30.9.2020
10.12.2020/
25.3.2021 
8.5.2021
BERNAT Ivo, doc. MUDr. Ph.D.
Kardiologická klinika LFP
vnitřní nemoci 
5.8.2020
10.12.2020/
25.3.2021
8.5.2021
Zahájená řízení v roce: 2019
MOLÁČEK Jiří, doc. MUDr. Ph.D.
Chirurgická klinika LFP
chirurgie
23.10.2019
11.6.2020/
24.9.2020
15.12.2020
LIŠKA Václav, doc. MUDr. Ph.D.
Chirurgická klinika LFP
chirurgie
1.10.2019
11.6.2020/
24.9.2020
15.12.2020
KALIŠ Vladimír, doc. MUDr. Ph.D.
Gynekologicko-porodnocká klinika LFP
gynekologie
a porodnictví
24.9.2019
28.5.2020/
24.9.2020
 
15.12.2020
BAXA Jan, doc. MUDr. Ph.D.
Klinika zobrazovacích metod LFP
zobrazovaví metody
v lékařství
25.8.2019
12.12.2019/
28.5.2020
15.12.2020
REISCHIG Tomáš, doc. MUDr. Ph.D.
I.   Interní klinika LFP
vnitřní   nemoci
30.04.2019
24.10.2019/
27.2.2020
17.6.2020
DAUM Ondřej, doc. MUDr. Ph.D.
Šiklův   ústav patologie LFP
patologie
22.01.2019
19.09.2019/
27.2.2020
17.6.2020
Zahájená řízení v roce: 2018
BOUDA Jiří, doc. MUDr. Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika LFP
gynekologie
a porodnictví
 24.8.2018
 18.4.2019/
28.11.2019
 17.6.2020
MÜLLEROVÁ Dana, doc. MUDr. Ph.D.
Ústav   hygieny a preventivní medicíny LFP
vnitřní   nemoci
23.10.2018
14.02.2019   / 25.4.2019
28.11.2019
KACEROVSKÁ Denisa, Ph.D.
Šiklův   ústav patologie LFP
patologie
16.01.2018
14.06.2018/ 18.10.2018
23.05.2019
MAJDAN Marek, doc. PhDr. Ph.D.
Fakulta   zdravotníctva a Sociálnej práce, Trnavská univerzita, Slovensko
hygiena,   preventivní lékařství a epidemiologie
07.08.2018
ZASTAVENO 14.2.2019
 
HALAŠKA Michael, doc. MUDr. Ph.D.
Gynekologicko-porodnická   klinika 3. LF UK
gynekologie  
a porodnictví
15.05.2018
13.12.2018/ 28.3.2019
28.11.2019
ROBOVÁ Helena, doc. MUDr. Ph.D.
Gynekologicko-porodnická   klinika 3. LF UK
gynekologie  
a porodnictví
10.05.2018
13.12.2018/ 28.3.2019
28.11.2019
BOUDA Jiří, doc. MUDr. Ph.D. 
Gynekologicko-porodnická   klinika LFP
gynekologie  
a porodnictví
24.08.2018
18.4.2019/   28.11.2019
6/2020
TONAR Zbyněk, doc.MUDr. Mgr. Ph.D.
Ústav   histologie a embryologie LFP
anatomie,   histologie
a embryologie
07.05.2018
13.9.2018/   31.01.2019
23.05.2019
Zahájená řízení v roce: 2017
VARGA Ivan, doc. RNDr. Ph.D. et Ph.D.
Ústav   histologie a embryologie LF Univerzity Komenského v Brně
anatomie,   histologie
a embryologie
03.10.2017
15.03.2018
05.12.2018
VOKURKA Samuel, doc. MUDr. Ph.D.
Onkologická   a radioterapeutická klinika LFP
vnitřní nemoci
03.10.2017
15.03.2018
05.12.2018
Zahájená řízení v roce: 2016
MAYER Otto, doc. MUDr. CSc.
II.   Interní klinika LFP
vnitřní   nemoci
10.11.2016
15.06.2017
14.06.2018
BOUDOVÁ Ludmila, doc. MUDr. Ph.D.
Šiklův   ústav patologie
patologie
10.11.2016
19.01.2016
13.12.2017
Zahájená řízení v roce: 2015
KRÁLÍČKOVÁ Milena, doc. MUDr. Ph.D.
Ústav   histologie a embryologie LFP
anatomie,   histologie a embryologie
15.01.2015
16.04.2015
17.05.2016
Zahájená řízení v roce: 2013
CETKOVSKÁ Petra, doc. MUDr. Ph.D.
Dermatovenerologická   klinika LFP
dermatovenerologie
 
 
01.03.2014
KAZAKOV Dmitry, doc. MUDr.
Šiklův   ústav patologie LFP
patologie
 
 
01.03.2014
Zahájená řízení v roce: 2010
KOBR Jiří, doc. MUDr. CSc.
Dětská   klinika LFP
pediatrie
18.11.2010
 
16.11.2012

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém