2. září 2020 1381 sta

Zápisy do 1. ročníku doktorského studia - zahájení studia od 1. 3. 2021

Zápisy do 1. ročníku doktorských studijních programů se budou konat distančně ve Studentském informačním systému do 5. března 2021.

Potřebné dokumenty a údaje:

- Registrační list (vygenerovat v SIS)

- Ověřenou kopii diplomu (VŠ vzdělání) - pokud jste nedoložili k přihlášce

- Číslo účtu – u prezenčních studentů

- Fotografii na průkaz studenta (stačí elektronicky – formát pasová fotografie). V případě, že jste odevzdávali na studijní odd. LFP průkaz ISIC z předchozího magisterského studia, je možno průkaz vyžádat a pak není fotografie nutná. Prosím o informaci předem.

- Názvy dvou průběžných / odborných zkoušek – nutno domluvit se školitelem, vztahují se k tématu disertační práce, jsou následně součástí individuálního studijního plánu, který obsahuje studijní povinnosti.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - A/OA Ústavu sociálního a posudkového lékařství

 Č. j.: UKLFP/18407/2021-11     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 3. března [...]

31. březen 2021

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - A/OA Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/8041/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 24. února 2021 [...]

31. březen 2021

Výběrová řízení
Ukončení VŘ

Ukončení VŘ Asistent-Odborný asistent Ústavu sportovní medicíny a aktivního zdraví                                      [...]

30. březen 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém