14. říjen 2020 3588 dvomi

ORGANIZACE výuky na Lékařské fakultě UK v Plzni v období od 14. října 2020 (aktualizováno)

1/ Ve dnech 14. až 16. října 2020 bude probíhat výuka dle stávajících pravidel, jak byla dosud stanovena. 

2/ Počínaje 19. říjnem veškerá výuka Prvního až Pátého ročníku přechází na distanční formu s platností současného rozvrhu. Při výuce čtvrtého ročníku seminářovým způsobem distančně mohou být některá praktická cvičení spojena pro několik studijních skupin, čas pro připojení těchto skupin prostřednictvím MS Teams budou daným skupinám zaslána prostřednictvím SIS.  Při blokové výuce v pátém ročníku bude kontrola studia probíhat stávajícím systémem, zkoušení bude probíhat prezenčně se zabezpečením všech protiepidemických opatření v počtu maximálně 6 přítomných osob. Garant předmětu musí stanovit při blokové výuce možnost náhradní výuky pro studenty v pracovní neschopnosti nebo v karanténě nebo plnící pracovní povinnost či pracující ve zdravotnickém zařízení jako dobrovolníci a dále musí stanovit náležitý počet náhradních termínů pro splnění zápočtu a pro zkoušku v době zimního zkouškového období, tak aby studenti mohli zkoušku plánovanou pro zimní semestr složit.

3/ Výuka šestého ročníku je stále presenční formou beze změn dle daného rozvrhu.

4/ Změnu organizace výuky a to včetně návratu k prezenční formě bude vedením fakulty oznámeno. 

Dne 13. října 2020 

prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
proděkan

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
děkan

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ -Asistent-Odborný asistent Histologie a embryologie

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa [...]

19. listopad 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Odborný asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 18. 11. 2020 Č. j.: UKLFP/441692/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

18. listopad 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 4. 11. 2020 Č. j.: UKLFP/426747/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

4. listopad 2020 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém