22. říjen 2020 3264 dvomi

Aktuální informace k vyhlášenému usnesení vlády (upřesnění)

Nově vyhlášená usnesení vlády (dostupná zde) se nedotýkají studia na vysoké škole. Tato informace byla potvrzena odborem vysokých škol MŠMT. 

Původně vyhlášená usnesení vlády zůstávají i nadále účinná (usnesení vlády č. 1022 ve znění usnesení vlády č. 1074). 

Níže přikládáme, pro větší přehlednost, aktuální opatření (ve znění z webu UK): 

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 19. října 2020 č. 1074 se s účinností ode dne 21. října 2020 od 00:00 hod. zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole. Totéž se týká účastníků kurzů CŽV.

Tento zákaz se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů, a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách; nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. (červené změněno usnesením č. 1074 ze dne 19. 10.)

Tento zákaz se dále nevztahuje na konání zkoušek v počtu do 10 osob.

Individuální konzultace je možné konat pouze distanční formou.

Aktuální organizace výuky na LFP

  • Veškerá výuka 1. - 5. ročník probíhá distančně
  • Stáže 6. ročníku probíhají nadále prezenční formou
  • Prezenčně probíhá  praktická výuka u křesla pacienta v oboru Zubní lékařství, pokud student není v karanténě či COVID pozitivní
  • Zkoušky včetně státních zkoušek prezenční formou

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém