22. říjen 2020 798 sim

Atestační zkouška - základní info

Specializační vzdělávání je ukončeno atestační zkouškou před oborovou atestační komisí dle zkušebního řádu stanoveného prováděcím právním předpisem na základě žádosti uchazeče o vykonání atestační zkoušky a po splnění veškerých požadavků stanovených příslušným vzdělávacím programem (VP). Po úspěšném absolvování atestační zkoušky získává lékař, zubní lékař specializovanou způsobilost v příslušném oboru.

Lékař přistupující k atestační zkoušce prokazuje a dokládá splnění všech požadavků vzdělávacího programu (VP) platného v době, kdy byl do specializačního vzdělávání zařazen. Je rovněž možné přestoupit z tohoto VP, platného v době zařazení, do novějšího, avšak jedná-li se o přestup ze „starých“  VP 2005 – 2015 do „nových“ VP 2018 – 2020 (vydaných po novele, platných od 01.07.2017), je nutné podat si žádost na IPVZ. V tomto případě je nutné podat žádost o započtení již absolvované části praxe.  Započte se ta část absolvované praxe, která svým obsahem a rozsahem odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu. O započtení rozhodne IPVZ na základě žádosti (Žádost 16b.doc/Žádost 16b.pdf). Informace k podání žádosti naleznete zde.

 

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém