23. říjen 2020 4835 dvomi

Důležité informace pro studenty 4. a 5. ročníků a pro dobrovolníky z řad studentů LFP

Důležité informace pro studenty ze 4. a 5. ročníků a pro dobrovolníky z řad studentů LFP

Na základě množících se dotazů jsme se rozhodli ty nejčastější sepsat a odpovědět hromadně pro všechny studenty. Předem ale upozorňujeme, že situace a nařízení se mohou měnit, v tom případě bychom vám znovu dodatečně napsali.

 1. Volali mi z nemocnice ohledně pracovní povinnosti. Co mám dělat?

Pracovní povinnost může nařídit výhradně kraj a to v písemné podobě. Pokud budeš povolán, přijde ti tedy doporučený dopis (případně email s elektronickým podpisem), ve kterém bude uvedeno místo nástupu pracovní povinnosti, druh práce, předpokládaná délka plnění povinnosti, poučení a označení orgánu, který pracovní příkaz vydal. Zároveň musí být v příkazu stanoven rozsah prací (společně s místem a konkrétním obsahem prací). Pracovní povinnost musíš ze zákona respektovat.

 1. Mohou mě povolat, i když jsem se dobrovolně nepřihlásil na pomoc do určité nemocnice?

Ano, mohou. Nyní si kraje vyžádaly seznam studentů, které mohou povolat. Toto povolání se však bude dít na základě trvalého místa bydliště studenta. Nemělo by se stát, že bude student povolán na druhý konec republiky, než je jeho bydliště. Naše dobrovolnická skupina Dobrovolníci z řad studentů LFP se ale tomuto přímému povolávání snaží předcházet osobní domluvou s určitými nemocnicemi a s Plzeňským krajem, který seznam studentů poskytuje. Apelujeme však na studenty, aby zvážili svoje zapojení a nabízeli se k výpomoci dobrovolně.

 1. Povolali mě k práci v nemocnici, ale já už mám smlouvu podepsanou v jiném zařízení, kde právě aktivně pomáhám. Mohu odmítnout?

Ano, pokud již pomáháte, můžete se proti povolání odvolat. Avšak pouze v případě, že opravdu pomáháte v jiném zařízení. Kraji, který Vás ohledně pracovní povinnosti oslovil, zašlete potvrzení z nemocnice, ve které pracujete.

 1. Bojím se, že nebudu zvládat školu. Jak je to s náhradou výuky?

Pan děkan prof. Fínek v emailu studentům již předem avizoval, že výuka, která bude zameškána kvůli výpomoci v nemocnici, musí být ústavem nahrazena, stejně tak pokud by šlo o termín zkoušky.

Zde si dovolujeme citovat prohlášení pana děkana prof. Fínka: Garant předmětu musí stanovit při blokové výuce možnost náhradní výuky pro studenty v pracovní neschopnosti nebo v karanténě nebo plnící pracovní povinnost či pracující ve zdravotnickém zařízení jako dobrovolníci a dále musí stanovit náležitý počet náhradních termínů pro splnění zápočtu a pro zkoušku v době zimního zkouškového období, tak aby studenti mohli zkoušku plánovanou pro zimní semestr složit

Pokud by měl student přesto obavy, může nás kontaktovat na našem dobrovolnickém emailu dobrovolniciplzen2020@gmail.com a my se to budeme snažit individuálně řešit. Zároveň se student může s nemocnicí nebo se zařízením domluvit na datu směn.

 1. Bude mi zajištěno ubytování, když budu pomáhat v jiném městě, než je moje bydliště a mám to daleko?

Toto záleží na konkrétní nemocnici, někde ubytování možné je, někde bohužel zatím nikoli.

Tento požadavek se snažíme s nemocnicemi řešit nebo studentovi nabídnout alternativní místo v místě jeho bydliště.

 1. Jak je řešena smlouva s nemocnicí?

Personální oddělení si smlouvy s dobrovolníky řeší individuálně, výjimka jsou pouze nemocnice, do kterých povolává přímo krajský úřad. Tam je nemocnice zprostředkovatelem smlouvy a tito studenti jsou evidováni na krajském úřadě.

 1. Mám strach, že v nemocnici dostanu mnoho směn a nebudu zvládat úkoly do školy.

Výše směn se dá na určitém oddělení vždy domluvit. Nemocnice se v tomto ohledu snaží studentům vycházet vstříc a nepřetěžovat je nad jejich limity. Situace se ale může změnit v kontextu zhoršování epidemie.

 1. Bojím se nákazy Covid-19 z důvodu nedostatečné ochrany a absenci ochranných pomůcek.

Jelikož se studenti po podepsání smlouvy stávají zaměstnanci nemocnice, ochranné pomůcky by jim nemocnice měla poskytnout. Pokud by k nákaze přeci jenom došlo, student bez ohledu na napsané směny musí do karantény a nemůže být nucen do vykonávání práce, dokud se jeho zdravotní stav nezlepší.

 1. Již jsem se přihlásil na výpomoc do určité nemocnice, ale z vlastní iniciativy, tzn. ne přes dobrovolnickou databázi. Musím teď s pracovním poměrem skončit? Popř. můžu se přihlásit do zdravotnického zařízení z vlastní iniciativy?

Rozhodně není nutné svůj pracovní poměr ukončovat. Je možné si domluvit výpomoc z vlastní iniciativy, ovšem doporučujeme se přihlásit do naší databáze. Přehled o počtu dobrovolníků bude klíčový pro vyjednávání s kraji ohledně případné pracovní povinnosti. Budeme se snažit navázat spojení s nemocnicemi Plzeňského, Jihočeského, Karlovarského a Ústeckého kraje.

 1. Již vypomáhám, ale zařídil jsem si to jinak, než přes dobrovolnickou skupinu. Musím se někde evidovat např. na studijním oddělení?

Prosíme všechny studenty, kteří pracují, aby vyplnili dotazník zde: https://forms.gle/ijPLTatJQEi13mKd7

Data jsou důležitým zdrojem informací pro Fakultu a pro koordinaci pracovního zapojení studentů.

 1. Jsem z mladších ročníků (1. -3.), můžu se do pomoci také nějak zapojit?

Ano určitě, sice jsou k lůžkům posíláni studenti především 4. a 5. ročníků, ale tam, kde je nedostatek dobrovolníků, nemocnice rády přivítají pomoc i mladších studentů např. ve triážních stanech a na odběrech vzorků u pacientů podezřelých na Covid – 19. Pomoc můžeš také nabídnout jednotlivým call centrům nebo Krajské hygienické stanici při mapování nakažených osob.

 1. Jsem studentem 4. a 5. ročníku, ale chci se přihlásit na výpomoc jinde než v nemocnici na lůžkovém oddělení. Smím?

Ano, avšak pana děkan prof. Fínek důrazně doporučil studentům 4. a 5. ročníků hlásit se především k lůžkům pacientů, proto se místa např. na Krajské hygienické stanici předávají přednostně mladším zájemcům.

 1. Jak to, že se sazby u jednotlivých nemocnic liší?

Je to proto, že některé studenty na výpomoc platí samotné nemocnice, jiné přímo kraj.

To ale nemění nic na důležitosti a významu pomoci.

 1. Bude tato výpomoc brána jako splněná praxe např. ve 2. nebo 4. ročníku?

Toto závisí na typu tvé výpomoci, nahrazená může být jenom ta praxe, kde se výpomoc co nejvíce shoduje s náplní povinné praxe. Tento bod se ale bude do budoucna ještě řešit a projednávat. Studentům ohledně toho dáme včas vědět.

 1. Tento bod je hlavně pro studenty zubního lékařství:

Pro studenty zubního lékařství platí všechny výše zmíněné body. Pomoci jistě můžete stejnou měrou, jako studenti všeobecného lékařství. Pokud byste v době výpomoci vykonávali praktickou výuku, musíte se však domluvit s vaším vyučujícím, zda mu nevadí vaše riziková angažovanost. Avšak i v tomto ohledu se dá vždy domluvit. Kdyby se vyskytl problém, jistě se  nám můžete ozvat.

Snad jsme odpověděli na veškeré vaše otázky, a kdyby vás přece jenom něco napadlo, určitě nám napište.

Tým koordinátorů Dobrovolníků z řad studentů LFP. dobrovolniciplzen2020@gmail.com

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém