26. říjen 2020 1108 dvomi

Slovo děkana k 75. letům LF UK v Plzni

Zevní okolnosti nám nedovolují se setkat a společně se zamyslet nad historií a budoucností naší vysoké školy. Minulost neovlivníme, budoucnost bude dnešními dny ovlivněna více, než si dovedeme představit. Dobrovolnická práce mediček a mediků, zachraňující životy spoluobčanů, vysoce ceněná celou společností, mně dává jistotu, že vychováváme svébytnou zodpovědnou generaci lékařů a intelektuálů se správně nastavenými kritérii lidských hodnot.

Svět, jako byl doposud, již nebude. Nebude se nám po něm stýskat. Haruspikové by z pádu římsy našeho děkanátu jistě vyčetli poselství pro budoucnost, já v něm cítím začátek nové a ještě světlejší budoucnosti naší fakulty. A bude-li vzkvétat naše fakulta, bude nepochybně vzkvétat i náš stát, i když jeho stav dnes spíše připomíná chodník v Husově 3.

Učitelé, studenti, vědci vždy tvořili jednu rozvětvenou rodinu akademického společenství. To naše mi dává jistotu, že nejenom zdárně dokončíme akademický rok, byť možná později, ale dokončíme, a že budoucnost naší fakulty, jejích zaměstnanců, studentů a absolventů je světlá a bude slavná. K ní si budeme muset pomoci sami, máme ji ve svých rukou, a to je ta hlavní jistota a záruka úspěchu.

Děkuji Vám všem za Vaši práci a studium v těchto převratných chvílích, za Vaše aktivity při pomoci zdravotnictví, dávejte na sebe pozor, buďte zdrávi Vy i Vaši blízcí a těším se na shledání naší akademické obce (ASAP), neboť když je Vám 75 let, můžete slavit prakticky stále

Ve Starém Plzenci dopoledne, 24. 10. 2020
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
děkan fakulty

dekan

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství

V Plzni dne 22. 1. 2021 Č. j.: UKLFP/18407/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

22. leden 2021 2

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - Vedoucí Ústavu lékařské chemie a biochemie

Č.j.: UKLFP/426743/2020-5     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 17. prosince [...]

21. leden 2021

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

V Plzni dne 19.01.2021 UKLFP/13927/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

18. leden 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém