26. říjen 2020 872 sim

Hodnocení atestační zkoušky

  • O výsledku AZ rozhoduje komise hlasováním, při nerozhodném výsledku rozhoduje hlas předsedy komise.
  • Jednotlivé části AZ a její celkový výsledek jsou hodnoceny výsledkem „prospěl“ nebo „neprospěl“.
  • V případě neúspěšně vykonané praktické části zkoušky se v teoretické části atestační zkoušky již nepokračuje.
  • Je-li součástí teoretické části test a uchazeč v něm nezíská min. 70 % bodů, je test hodnocen výsledkem „neprospěl“, k ústní části se nepřistupuje a atestační zkouška je hodnocena výsledkem „neprospěl“.
  • Úspěšně složená praktická část AZ nebo test jsou uchazeči uznány, pokud uchazeč úspěšně vykoná teoretickou část AZ do 2 let od vykonání praktické části.
  • Do průkazu odbornosti zaznamená předseda komise, popř. jím pověřený člen jen úspěšně vykonanou zkoušku.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém