26. říjen 2020 878 sim

Archivace dokumentace při AZ

  • Záznam o úspěšně i neúspěšně vykonané atestační zkoušce se i s číslem vydaného diplomu zanese do EZP
  • Po ukončení AZ a předání diplomů absolventům předá pověřená organizace (LF) v souladu s Veřejnoprávní smlouvou dokumentaci o atestační zkoušce (přihlášky, omluvy, protokoly, kopie diplomů) k archivaci Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ).
  • Kopii diplomu zasílá LF též fakultě, u níž je absolvent evidován.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém