26. říjen 2020 1094 hor

INTER-EXCELLENCE (MŠMT)

Program INTER-EXCELLENCE (MŠMT)

Program je orientován na podporu iniciace a dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a integraci České republiky do evropských i světových výzkumných struktur. Zprostředkuje českým pracovištím účast v projektech evropské spolupráce a bilaterální spolupráce se zeměmi mimo Evropskou unii. Vytvoří českým výzkumným týmům podmínky pro zpřístupnění mezinárodních výsledků, poznatků a dovedností a umožní jim podílet se na jejich tvorbě a využití.

Program je navrhován na léta 2016 – 2024 pro projekty s délkou řešení maximálně pět let. Poskytovatel - MŠMT v průběhu tohoto období opakovaně vyhlašuje veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro jednotlivé podprogramy nebo jejich kombinaci s výjimkou těch případů, kdy výběr projektů k podpoře proběhl na mezinárodní úrovni. 

Cíle podpory/Podprogramy: 

  • INTER-ACTION - spolupráce ČR a  zahraničních partnerů s existujícími bilaterálními smlouvami 

  • INTER-COST – podpora zapojení českých týmu do programů COST EU 

  • INTER-TRANSFER – podpora zapojení českých vědců do mezinárodního výzkumu 

  • INTER-INFORM – podpora tvorby informačních sítí ve výzkumu 

  • INTER-VECTOR – podpora zapojení českých vědců v řídících organizacích 

  • INTER-EUREKA  podpora spolupráce vědeckých institucí a podniků 

Veškeré informace na https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-excellence

 

 

 

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém