29. říjen 2020 1811 sta

Termíny konání povinných kurzů pro doktorandy AR 2022/2023

 

Úvod do vědeckovýzkumné práce a publikační činnosti

termín konání: letní semestr 2022/2023

místo: Modrá posluchárna, UniMec, alej Svobody 76 Plzeň

garant předmětu: prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D.

 

Základy výpočetní techniky

termín konání úvodní prezenční výuky: duben 2023

místo: budova UniMec, 4. patro, počítačová učebna

aplikace Moodle - https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=319 

garant předmětu: Mgr. Martin Navrátil

 

Technology Transfer Manager - Junior

termín konání: 1. 1. - 31. 3. 2023

online forma - aplikace Moodle - https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=53 (CZ)

garant předmětu: prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.

technická podpora: Ing. Milan Dvořák (milan.dvorak@lfp.cuni.cz)

 

Zdravotnická informatika

termín konání: 2. 12. 2022 ve 13 - 15h

místo: učebna U 1.70 v prostorách Střediska vědeckých informací LFP, alej Svobody 76, Plzeň

garant předmětu: PhDr. Dana Zdeňková

 

Lékařská statistika

termín konání:  9. 11. (9 - 12h), 10. 11. (9 - 12h) a 11. 11. 2022 (9 - 12h) 

online forma - aplikace MS Teams

garant předmětu: doc. RNDr. Ladislav Pecen, CSc.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém