30. říjen 2020 1763 dvomi

Nemocnice děkují našim studentům za pomoc během pandemie

Studenti naší fakulty, stejně jako studenti ostatních lékařských fakult, se po vypuknutí epidemie COVID-19 hned na jaře roku 2020 sami zorganizovali do dobrovolnické skupiny a s neutuchajícím nasazením koordinují a vykonávají pomoc ve zdravotnických zařízeních nejen v Plzeňském, ale i v dalších krajích. Jejich činnost zcela neutichla ani během letního zklidnění, kdy někteří stále vypomáhali např. na hygienické stanici s trasováním kontaktů. Při podzimním vzedmutí epidemie se skupina rychle opět zmobilizovala. Díky její efektivní činnosti se daří propojovat požadavky nemocnic s nabídkou dobrovolníků a minimalizovat tak povolávání studentů prostřednictvím státem vyhlášené pracovní povinnosti.

Uznání vyjadřují našim studentům i samy nemocnice – psali jsme o tom v říjnovém Facultas nostra. Nyní dorazilo na fakultu další poděkování, tentokrát od Nemocnice Prachatice:

„Vážený pane děkane, dovoluji si touto cestou velice poděkovat za účinnou pomoc budoucích kolegů, nyní studentů 6. ročníku vaší LF UK Plzeň z kruhu č. 4.

V této nelehké koronavirové době naše malá nemocnice musela dočasně uzavřít dětské a novorozenecké oddělení a oddělení gynekologické včetně porodnice z důvodu uvolnění kapacit jak lékařů, tak i nelékařských zdravotníků na současné 3 covidové stanice. K dnešnímu dni máme hospitalizovaných 49 pacientů covid+, ale bohužel již máme 51 zdravotníků v karanténě či v izolaci a to je již 25% zdravotníků. Plánované operace jsme zrušili již před dvěma týdny a uvolnili jsme i Ortopedicko-traumatologické oddělení, na které také tyto pacienty ukládáme. Jsme nesmírně rádi, kolegové studenti se okamžitě zapojili dobrovolně do péče o naše pacienty v prvé linii a velice účinně nám pomáhají.

Vážený, pane děkane, ještě jednou Vám děkuji za vaše skvělé studenty.

S pozdravem MUDr. František Stráský
Nemocnice Prachatice, a.s.
člen představenstva
vedoucí úseku zdravotní péče“

studenti

Za pomoc v jarní vlně děkovala např. Krajská nemocnice Liberec: „Vaši studenti uspěli na výbornou. Jejich studijní příprava prokázala, že již nyní jsou zdravotníky tělem i duší, ačkoli závěrečné zkoušky je teprve čekají, že jejich studijní příprava není zaměřena pouze na odbornost, ale též na organizační schopnosti, psychickou odolnost ve stresových situacích, týmovou spolupráci a též na v dnešním světě nezbytné využití moderních komunikačních technologií.“

„Je vidět, že si studenti uvědomují, jak náročné úkoly na ně čekají, a své budoucí povolání berou velice zodpovědně. Místo toho, aby využili volného času ke svým potřebám, se na úkor svého pohodlí vrhli bez jediného zaváhání do pomoci nemocnicím a zdravotnickým zařízením. Obětavě zastávali práci našeho personálu, který se svým povinnostem kvůli karanténě nemohl věnovat,“ napsali děkanovi LFP zástupci představenstva společnosti AGEL a.s. „Značná část studentů nám vypomáhala zejména na triážích, díky čemuž se dalo efektivně zabraňovat možnému šíření nákazy. Studenti sloužili také na odběrových místech, a to jak na denních, tak na nočních dvanáctihodinových směnách. Někteří z nich si vyzkoušeli také 24hodinovou směnu na speciálně vytvořeném COVID oddělení, kde pomáhali s desinfekcí, hygienou oddělení, ale i s pomocnými pracemi při ošetřování suspektních pacientů. Za skupinu AGEL můžeme říct, že studenti vše zvládli na jedničku!“

Na zkušenosti a dojmy z dobrovolnické pomoci jsme se zeptali i samotných studentů. Kateřina Hájková (nyní 5. ročník Všeobecného lékařství), pracovala jako dobrovolník na ARO v Liberci: „Nejprve jsme fungovali v „čisté zóně“. Byli jsme k ruce sestře, která se starala o covid pacienty. My jsme měli za úkol ředit a připravovat všechny potřebné léky, infúze a další pomůcky, ale měli jsme za úkol také udělat třeba vyšetření na krevní plyny další úkony. S postupem času jsme prošli také třeba školením na obsluhu dávkovačů a pump. Poté jsme vypomáhali i na standardním oddělení ARO, kde jsem se mohla seznámit jak s denním, tak s nočním provozem oddělení. To obnášelo převoz pacienta na vyšetření (především CT), obsluhu přístrojů, ředění a aplikaci léků a opět mnoho dalšího. Tato zkušenost mi dala nespočet zkušeností, praxe ale také poznání nových přátel. Měla jsem tu možnost v reálném světle vidět a proniknout do chodu jak každodenní medicíny, tak medicíny v krizovém a nouzovém stavu, takže si odnáším nejenom cenné zkušenosti, ale i nové poznatky o fungování zdravotnického zařízení. Nemocnice nám vše zajistila a všichni na nás byli moc milí a hodní. Proto děkuji všem sestřičkám a lékařům z týmu ARO Liberec!“ „Měli jsme štěstí na skvělý kolektiv a vždy nám bylo vše vysvětleno,“ potvrzuje její slova MUDr. Vendula Žůrková, která byla na jaře v 6. ročníku, nyní už je absolventkou a pracuje v liberecké nemocnici jako lékařka na gynekologicko-porodnickém oddělení.

Také my si dovolujeme vyjádřit velký respekt a uznání našim studentům za jejich pomoc.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Ústavu biofyziky

V Plzni dne/ In Pilsen on:  09.04.2021 Reg. Nr. UKLFP/138376/2021 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

7. květen 2021 1

Výběrová řízení
VŘ Projektový pracovník - sekretariát

POPIS PRÁCE Administrativní zajištění projektů: příprava podkladů, zpracování, kontrola, [...]

7. květen 2021 1

Výběrová řízení
VŘ Sekretář/ka Psychiatrické kliniky

Sekretář/ka Psychiatrické kliniky Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy Co bude Vaším [...]

7. květen 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém