3. listopad 2020 7342 kri

Studijní plány - platnost od roku 2019/20

Přehledová tabulka studijního plánu Všeobecného lékařství platného od akademického roku 2019/2020 (s úpravou od roku 2021).

Podrobnosti k jednotlivým předmětům (anotace, sylabus, garanty...) najdete v SISu.

Pro rok 2021 přidána zkouška z předmětu Základy klinické medicíny II

Přehledová tabulka studijního plánu Všeobecného lékařství platného od akademického roku 2021/2022 (nová akreditace).

Podrobnosti k jednotlivým předmětům (anotace, sylabus, garanty...) najdete v SISu.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/ZUB/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

13. květen 2022

Výběrová řízení
VŘ A/OA Ústavu histologie a embryologie LFP UK

V Plzni dne/ In Pilsen on:  1.3.2022 Reg. Nr. UKLFP/113603/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

1. březen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém