27. listopad 2020 736 sim

Opakování a neúčast na kmenové zkoušce

  • Opakování KZ ve stejném základním kmeni je možné nejvýše třikrát, nejdříve však za 6 měsíců ode dne neúspěšně vykonané zkoušky.
  • Před zahájením kmenové zkoušky je možné odstoupit, uchazeč se může přihlásit ke KZ v nejbližším možném následujícím termínu.
  • Při neúčasti u kmenové zkoušky je nutná písemná omluva zaslaná pověřené organizaci. Při odstoupení před zahájením KZ nebo při neúčasti ze závažného důvodu je nutné zaslat omluvu do 5 dnů po termínu konání KZ, jinak je zkouška hodnocena jako „neprospěl/a“.
  • Při odstoupení od KZ po jejím zahájení nebo v jejím průběhu je zkouška hodnocena výsledkem „neprospěl/a“.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém