1. prosinec 2020 738 sim

Ukončení základního kmene bez zkoušky – vystavení certifikátu

Bez kmenové zkoušky mohou vzdělávání v základním kmeni ukončit pouze lékaři zařazení do specializačního vzdělávání do 30.06.2017.

Po splnění veškerých požadavků stanovených příslušným vzdělávacím programem pro ukončení vzdělávání v základním kmeni si lékař podá žádost o vystavení certifikátu o absolvování základního kmene u lékařské fakulty, u níž je zařazen do specializačního vzdělávání. Lékařská fakulta jako pověřená organizace po posouzení žádosti vystaví certifikát, zajistí podpis děkana LF a zástupce MZČR a zašle jej žadateli doporučeně poštou na kontaktní adresu uvedenou v žádosti.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém