4. leden 2021 2119 dvomi

Prohlášení ADLF k pracovnímu zapojení studentů ve zdravotnických zařízeních

Asociace děkanů lékařských fakult České republiky si je plně vědoma zhoršující se situace v souvislosti s šířením koronaviru SARS-CoV-2.  Je nepochybné, že v nejbližších dnech můžeme očekávat kritické přetížení nemocnic spojené s nedostatkem zdravotnického personálu. Proto podporujeme zapojení studentů zdravotnických oborů do pomoci v nemocnicích i dalších zdravotnických zařízeních, ale trváme na tom, že toto zapojení musí splňovat následující atributy: 

  1. Zapojení studentů musí být dobrovolné. Zásadně nesouhlasíme s případným nařízením pracovní povinnosti, která se z řady důvodů ukázala jako kontraproduktivní.

  2. Časový rozsah dobrovolného pracovního zapojení musí být takový, aby studentům umožnil současně řádně pokračovat ve studiu. Úvazky studentů v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních tedy musí být takového rozsahu, jaký si student s daným zařízením vyjedná s ohledem na pokračování svého studia.

  3. Studenti by měli být zařazováni na kvalifikované práce odpovídající jejich kompetencím a tato činnost musí být adekvátně ohodnocena. Studentská dobrovolná pomoc by neměla být využívána pro nehonorované a nezdravotnické činnosti.

  4. Studenti pracující v nemocnicích či dalších zdravotnických zařízeních musí mít stejná práva přihlásit se k očkování proti onemocnění COVID-19 jako ostatní zdravotničtí zaměstnanci těchto institucí. 

V současné době je více jak tisíc studentů lékařských fakult zapojeno do práce ve zdravotnických zařízeních. Studenti jsou připraveni rozsah své pomoci v případě potřeby zvýšit. Lékařské fakulty již v minulosti deklarovaly ochotu uznávat části pracovních aktivit studentů v nemocnicích po dobu pandemie onemocnění COVID-19 jako náhrady praktické výuky a tyto úlevy pro pomáhající studenty platí samozřejmě i nadále. Nicméně hlavním cílem lékařských fakult je včas a kvalitně dokončit výuku v zimním semestru a v řádném termínu zahájit výuku v semestru letním. Díky co nejvíce plnohodnotnému studiu se mohou studenti kvalitně připravovat na své budoucí povolání.

V Praze dne 4. ledna 2021                    

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan 2. LF UK, předseda ADLF 
prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., děkan 1. LF UK 
prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., děkan 3. LF UK 
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan LF UK v Hradci Králové 
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan LF UK v Plzni 
prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., děkan LF MUNI 
prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc., děkan LF UPOL    
doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS, děkan LF OU

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém