20. leden 2021 843 sta

LERU doctoral summer school

co: LERU doctoral summer school

kde: HEIDELBERG UNIVERSITY

kdy: 2. - 8. 7. 2023

téma: Concepts of intervention science applied to global challenges

  

Účastnický poplatek 600 Euro, který pokrývá výukové materiály, ubytování, stravu a dopravu po Heidelbergu, hradí přijímající strana.

Náklady na cestovné hradí vybranému studentovi RUK, vybraný student/studentka bude informován/a o postupu.

 

Studenti se mohou přihlásit do 17. 3. 2023 na email adela.jiroudkova@ruk.cuni.cz  zasláním: jména, studovaného oboru, názvu disertační práce nebo názvu specializace, CV a motivačního dopisu, vše v anglickém jazyce.

 

Z přihlášených kandidátů bude následně vybrán jeden, který se PhD. školy zúčastní za Univerzitu Karlovu.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém