8. únor 2021 729 sim

Zařazení do dalšího základního oboru

  • Lékař může být současně zařazen nejvýše ve dvou specializačních oborech, a to pokud mají shodný základní kmen.
  • Do druhého specializačního oboru může být lékař zařazen až po vydání certifikátu po absolvování základního kmene.
  • Lékař nemůže být současně zařazen ve specializačním a nástavbovém oboru.
  • Lékař nemůže být zařazen u dvou pověřených organizací zároveň (tedy u 2 LF nebo u LF a IPVZ).

Získá-li lékař certifikát o absolvování základního kmene dle podmínek platných před novelou Zákona č. 95/2004 Sb. a zařadí-li se do dalšího oboru se shodným základním kmenem dle podmínek platných po novele zákona, tj. po 01.07.2017, je mu certifikát o absolvování základního kmene uznán (nemusí skládat zkoušku po kmeni), avšak musí si doplnit rozdíl v délce povinné praxe a dalších podmínek dle příslušných vzdělávacích programů po novele zákona (po 01.07.2017).

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém