8. únor 2021 859 sim

Změna oboru/Zrušení zařazení do oboru

Lékař vyplní Žádost o zařazení/změnu/zrušení zařazení do oboru specializačního vzdělávání v elektronické podobě ve webové aplikaci EZP (Evidence zdravotnických pracovníků), kde zaškrtne, jakou změnu požaduje provést:

  • Změna zařazení z oboru do oboru

          nebo

  • Zrušení zařazení.

Žádost následně vytiskne, stvrdí svým podpisem a společně s Průkazem odbornosti zašle na adresu oddělení specializačního vzdělávání lékařské fakulty, u které je zařazen.

Lékařská fakulta ve lhůtě 30 dní od doručení písemné žádosti vystaví potvrzení o Změně zařazení z oboru do oboru/Zrušení zařazení do oboru, provede záznam v Průkazu odbornosti a zašle zpět lékaři na kontaktní adresu uvedenou v žádosti.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém