8. únor 2021 779 sim

Přeregistrace (změna pověřené organizace)

Lékař vyplní Žádost o registraci účastníka specializačního vzdělávání na lékařské fakultě v elektronické podobě ve webové aplikaci EZP (Evidence zdravotnických pracovníků), následně ji vytiskne, stvrdí svým podpisem a zašle na adresu oddělení specializačního vzdělávání lékařské fakulty, u které chce být zařazen. K vyplněné žádosti lékař doloží kopie str. 3 a 6 z Průkazu odbornosti. (Průkaz odbornosti nezasílá.)

Lékařská fakulta ve lhůtě 30 dní od doručení písemné žádosti vystaví potvrzení o Registraci účastníka specializačního vzdělávání na LF, které zašle na kontaktní adresu lékaře uvedenou v žádosti. Záznam o změně pověřené organizace se v Průkazu odbornosti neprovádí.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém