8. únor 2021 937 sim

Změna osobních a kontaktních údajů

Veškeré změny osobních a kontaktních údajů, které nastanou v průběhu specializačního vzdělávání, je nutné neprodleně hlásit oddělení specializačního vzdělávání lékařské fakulty, u které je lékař zařazen. Změnu bydliště je nutné doložit např. kopií OP, změnu jména pak kopií rodného/oddacího listu. Lékařská fakulta provede změnu jak ve své evidenci, tak v EZP.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém