8. únor 2021 1203 sim

Žádost o započtení mateřské a rodičovské dovolené do doby odborné praxe

Pokud lékař zařazený do specializačního vzdělávání do v oboru Pediatrie přerušil výkon povolání lékař z důvodu mateřské/rodičovské dovolené, bude mu na jeho žádost započtena do odborné praxe doba v délce 3 měsíců za MD/RD u každého dítěte, pro kterou přerušil specializační vzdělávání, trvala-li MD/RD jednotlivě nebo obě v součtu alespoň 6 měsíců. Do doby odborné praxe lze započítat celkem nejvýše 6 měsíců. O započtení rozhodně pověřená organizace/lékařská fakulta; o odvolání MZČR.

Přílohy:

  • kolek v hodnotě 500,- Kč,
  • kopie dokladu o zařazení do oboru specializačního vzdělávání,
  • kopie certifikátu o absolvování základního kmene (byl-li získán),
  • kopie diplomu o získání specializace (byl-li získán),
  • kopie průkazu totožnosti,
  • kopie dokladu o změně příjmení (pokud k ní došlo),
  • kopie rodného listu dítěte,
  • originál potvrzení o čerpání RD/MD (vydá příslušná ČSSZ, ÚP, příp. zaměstnavatel).

 

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém