19. únor 2021 1991 dvomi

Organizace výuky v letním semestru akademického roku 2020/2021

S ohledem na doporučení RUK a současnou epidemiologickou situaci bude  probíhat výuka v letním semestru následujícím způsobem:

1/ Přednášky budou organizovány distančním způsobem

2/ Praktická výuka  bude probíhat prezenční formou s ohledem na aktuální protiepidemická pravidla, v případě nutnosti karanténních opatření přechází výuka na distanční formu po dobu nezbytně nutnou. Nutnost použití ochrannými prostředky studenty zůstává v platnosti, při výuce na klinických pracovištích respirátor FFP2.

Při praktické výuce je nutné modifikovat způsob výuky tak, aby nedocházelo ke zvýšené kumulaci osob a to zejména  při případném spojování výuky u dvou a více skupin.

3/ Zkoušení a jiné formy kontroly studia budou organizovány výhradně prezenčně s dodržením počtu osob maximálně 10 v jedné místnosti, podobně jako v zimním semestru.

Výuka v letním semestru probíhá od 1. března do 4. června 2021, ukončení akademického roku je 30. záři 2021.

prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Proděkan pro výuku všeobecného lékařství

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - A/OA Ústavu sociálního a posudkového lékařství

 Č. j.: UKLFP/18407/2021-11     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 3. března [...]

31. březen 2021

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - A/OA Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/8041/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 24. února 2021 [...]

31. březen 2021

Výběrová řízení
Ukončení VŘ

Ukončení VŘ Asistent-Odborný asistent Ústavu sportovní medicíny a aktivního zdraví                                      [...]

30. březen 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém