27. únor 2021 5655 kri

Informace k výuce od 1.3.2021

Vážení kolegyně, vážení kolegové, 

O sobotním poledni jsem Vás informoval o rozhodnutí zastavit počínaje 1. 3.2021 praktickou výuku na 2 týdny. K tomuto rozhodnutí jsem byl veden katastrofickou epidemiologickou situací v našem regionu a naprostým vyčerpáním kapacit naší výukové základny - fakultní nemocnice. V ní prakticky vymizela nekovidová pracoviště, kde mohou naši studenti praktikovat, naší pedagogové buď pracují či vypomáhají na kovidových jednotkách. Na interních klinikách , infekční klinice není pro výuku již žádný prostor.

Ve snaze zabránit zbytečným cestám našich studentů veřejnými dopravními prostředky s možností kontaminace vydal jsem ono lakonické opatření bez bližších vysvětlení.

Náhradou praktické výuky bude distanční výuka dle oboru a možnosti pracoviště. Jakkoli jsou na tuto formu připraveni histologové, patologičtí anatomové, pro některé klinické obory je obtížně představitelná. Nelze tedy vydat jednotné doporučení. Proto zavedení této náhradní výuky, její formu a obsah přenechávám plně v kompetenci garantů předmětů, kterým vyjadřuji plnou podporu.

Informuji tak paní prorektorku Králíčkovou a prosím současně garanty předmětů, aby o zvolené náhradě praktické výuky informovali pana proděkana Ferdu s kopií paní magistře Buriánkové.

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D, MHA
Děkan LFP UK

-----

v příloze usnesení vlády a formuláře vzorů čestného prohlášení pro případ cesty za účelem opuštění bydliště a dále  cesty mimo okres bydliště, které lze použít v případě cesty na zkoušku, dále za účelem případné prezenční výuky včetně  absolvování přestánítnicové přípravy, dále nutné studijní nebo administrativní návštěvy  pracovišť Lékařské fakulty  včetně děkanátu, etc.“

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - A/OA Ústavu sociálního a posudkového lékařství

 Č. j.: UKLFP/18407/2021-11     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 3. března [...]

31. březen 2021

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - A/OA Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/8041/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 24. února 2021 [...]

31. březen 2021

Výběrová řízení
Ukončení VŘ

Ukončení VŘ Asistent-Odborný asistent Ústavu sportovní medicíny a aktivního zdraví                                      [...]

30. březen 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém