7. březen 2021 4323 sou

FAQ COVID-19 - Pracovní povinnost k 8. 3. 2021

Níže najdete shrnuté důležité informace pro studenty ze 4. a 5. ročníků, na které se vztahuje nově vyhlášená pracovní povinnost (s platností od 8. 3. 2021), a pro dobrovolníky z řad studentů Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy (LFP).

1. Volali mi z nemocnice ohledně pracovní povinnosti (PP). Co mám dělat?

Pracovní povinnost může nařídit výhradně kraj a to v písemné podobě. Pokud budeš povolán, přijde ti tedy doporučený dopis (případně email s elektronickým podpisem), ve kterém bude uvedeno místo nástupu PP, druh práce, předpokládaná délka plnění povinnosti, poučení a označení orgánu, který pracovní příkaz vydal. Zároveň musí být v příkazu stanoven rozsah prací (společně s místem a konkrétním obsahem prací). V podzimních měsících roku 2020 doručovala příkazy k PP v některých krajích také Policie ČR. PP musíš ze zákona respektovat.

2. Mohou mě povolat, i když jsem se dobrovolně nepřihlásil na pomoc do určité nemocnice?

Ano, mohou. Nyní si kraje vyžádaly seznam studentů, které mohou povolat, tedy studenty Všeobecného lékařství 4. a 5. ročníku. Toto povolání se bude dít na základě trvalého místa bydliště studenta. Nemělo by se stát, že bude student povolán na druhý konec republiky, než je jeho bydliště. Vedení LFP společně s naší koordinátorskou skupinou se přímému povolávání snaží předcházet domluvou s vedením krajů, aby byla upřednostňována možnost uzavření dohody studenta se zdravotnickým zařízením před nařízenou pracovní povinností.

3. Povolali mě k práci v nemocnici, ale já už mám smlouvu podepsanou v jiném zařízení, kde právě aktivně pomáhám. Mohu odmítnout?

Ano, pokud již pomáháte, můžete se proti povolání odvolat. Student musí prokázat, že koná práci pro poskytovatele zdravotních služeb, který poskytuje akutní lůžkovou péči pacientům s onemocněním COVID-19. Na základě smlouvy či obdobného potvrzení pak hejtman příkaz k výkonu pracovní povinnosti nevydá či zruší.

4. Bojím se, že nebudu zvládat školu. Jak je to s náhradou výuky?

Student, který je nasazen ve zdravotnickém zařízení na základě PP nebo který soustavně vykonává dobrovolnickou zdravotnickou pomoc, bude mít tuto činnost uznánu jako náhradu výuky.

5. Bude mi zajištěno ubytování, když budu pomáhat v jiném městě, než je moje bydliště a mám to daleko?

Toto záleží na konkrétní nemocnici, někde ubytování možné je, někde bohužel zatím nikoli.

Tento požadavek se snažíme v rámci dobrovolného zapojení studentů s nemocnicemi řešit nebo studentovi nabídnout alternativní místo v místě jeho bydliště.

6. Jak je řešena smlouva s nemocnicí?

Personální oddělení si smlouvy s dobrovolníky řeší individuálně, výjimka jsou pouze nemocnice, do kterých povolává přímo krajský úřad na základě PP. Tam je nemocnice zprostředkovatelem smlouvy a tito studenti jsou evidováni na krajském úřadě.

7. Mám strach, že v nemocnici dostanu mnoho směn a nebudu zvládat úkoly do školy.

Výše směn se dá v rámci dobrovolného zapojení na určitém oddělení domluvit. Nemocnice se v tomto ohledu snaží studentům vycházet vstříc a nepřetěžovat je nad jejich limity. Situace se ale může změnit v kontextu zhoršování epidemie. V případě pracovní povinnosti by měla nemocnice uvést předpokládanou dobu výkonu.

8. Bojím se nákazy Covid-19 z důvodu nedostatečné ochrany a absenci ochranných pomůcek.

Jelikož se studenti po podepsání smlouvy stávají zaměstnanci nemocnice, ochranné pomůcky by jim nemocnice měla poskytnout. Dobrovolně zapojení studenti by měli spadat do prioritní skupiny pro očkování proti COVID-19.  Studenti povolaní v rámci pracovní povinnosti by měli být bezodkladně očkováni proti onemocnění COVID-19.

9. Již jsem se z vlastní iniciativy přihlásil na výpomoc do určité nemocnice. Musím teď s pracovním poměrem skončit? Popř. můžu se přihlásit do zdravotnického zařízení z vlastní iniciativy?

Rozhodně není nutné svůj pracovní poměr ukončovat. V případě, že již pracujete ve zdravotnickém zařízení, vyplňte dotazník níže týkající se zapojení studentů LFP. V rámci koordinátorské skupiny jsme ve spojení s některými nemocnicemi Plzeňského, Jihočeského, Karlovarského a Ústeckého kraje. Jejich nabídku průběžně zveřejňujeme ve fb skupině "Dobrovolníci z řad studentů LFP, FZS a Zdravotních oborů” https://www.facebook.com/groups/827786481059153

10. V současné chvíli vypomáhám ve zdravotnickém zařízení. Musím se někde evidovat např. na studijním oddělení?

Prosíme všechny studenty, kteří pracují, aby vyplnili dotazník zde: https://forms.gle/iWYs8iZzLB1DXqDh8

Dotazník byl opakovaně zaslán v letošním roce všem studentům LFP (v lednu a březnu). Dotazník vyplňte, pokud nyní pracujete ve zdravotnickém zařízení, které poskytuje akutní lůžkovou péči pacientům s onemocněním COVID-19. Pokud jste již tento dotazník vyplňovali, prosíme, nevyplňujte jej znovu. V případě pochybností, zda byly Vaše odpovědi zaznamenány, neváhejte se na nás obrátit na e-mailové adrese: dobrovolniciplzen2020@gmail.com

Data jsou důležitým zdrojem informací pro LFP a pro koordinaci pracovního zapojení studentů v rámci komunikace s kraji ohledně pracovní povinnosti.

11. Jsem z mladších ročníků (1. -3.), můžu se do pomoci také nějak zapojit?

Ano určitě, nemocnice rády v tuto chvíli přivítají pomoc i mladších studentů na pozici sanitář či např. ve triážních stanech a na odběrech vzorků u pacientů podezřelých na COVID-19. Pomoc můžeš také nabídnout jednotlivým call centrům, Krajské hygienické stanici při mapování nakažených osob či podnikům, které provádějí povinné testování svých zaměstnanců.

12. Jsem studentem 4. a 5. ročníku, ale chci se přihlásit na výpomoc jinde než v nemocnici na lůžkovém oddělení. Smím?

Ano, avšak pan děkan prof. Fínek důrazně doporučil studentům 4. a 5. ročníků hlásit se především k lůžkům pacientů, proto se místa např. na Krajské hygienické stanici předávají přednostně mladším zájemcům. Kraje navíc při uplatňování PP musí brát ohled pouze na zapojení studentů v zařízeních poskytujících akutní lůžkovou péči. Pomoc mimo lůžková zařízení nemusí být tedy zohledněna při odvolání proti PP studenta.

13. Jak to, že se sazby u jednotlivých nemocnic liší?

Každá nemocnice má jinou personální politiku a finanční možnosti. Nižší hodinová sazba  ale nemění nic na důležitosti a významu pomoci.

14. Bude tato výpomoc brána jako splněná praxe např. ve 2. nebo 4. ročníku?

Toto závisí na typu tvé výpomoci, nahrazená může být jenom ta praxe, kde se výpomoc co nejvíce shoduje s náplní povinné praxe. Dobrovolnická činnost bude uznána jako praxe po 2. a 4. ročníku, bude-li její trvání minimálně v délce 120 hodin. K uznání praxe je nutné předložit dokument potvrzující pracovní činnost výkazem práce, který je vystaven zaměstnávající organizací a oddělením. Dále byl zaveden nový volitelný předmět pro 2. – 5. ročník s názvem Klinické dovednosti v nemocniční praxi, který je pro studenty, kteří splní v rámci dobrovolnické činnosti 150 hodin. Pro splnění obou výše uvedených možností je potřeba odpracovat 120 + 150 hodin.

15. Tento bod je hlavně pro studenty zubního lékařství:

Na studenty Zubního lékařství se v tuto chvíli nevztahuje PP. Ostatní výše zmíněné body platí i pro tyto studenty. Pomoci jistě můžete stejnou měrou, jako studenti všeobecného lékařství. Pokud byste v době výpomoci vykonávali praktickou výuku, musíte se však domluvit s vaším vyučujícím, zda mu nevadí vaše riziková angažovanost. Avšak i v tomto ohledu se dá vždy domluvit. Kdyby se vyskytl problém, jistě se  nám můžete ozvat.

Snad jsme odpověděli na veškeré vaše otázky, a kdyby vás přece jenom něco napadlo, určitě nám napište.

Tým koordinátorů Dobrovolníků z řad studentů LFP.

dobrovolniciplzen2020@gmail.com

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém